Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

31/03/21
Ap adfer i gefnogi pobl sy'n profi effeithiau tymor-hir COVID-19

Anogir pobl sy’n profi effeithiau tymor hir COVID-19 i lawr-lwytho ap i olrhain eu symptomau a derbyn cefnogaeth ychwanegol. 

30/03/21
Gwobr ymchwil i Nyrs Arbenigol Diabetes, Carolyn

Mae nyrs o Ogledd Cymru wedi ennill gwobr academaidd am ei gwaith i asesu sut gall gwelliannau i wasanaethau gael effaith bositif ar ofal cleifion. Y Nyrs Arbenigol Diabetes Carolyn Thelwell yw enillydd 2020 Gwobr Frederick Banting Prifysgol Abertawe.

29/03/21
Grŵp elusennol yn rhoi pecynnau rhoddion i staff iechyd meddwl y GIG

Mae sefydliadau a busnesau Wrecsam wedi rhoi pecynnau rhoddion i staff iechyd meddwl sydd wedi'u lleoli yn Ysbyty Maelor Wrecsam. 

24/03/21
Bydd gwelyau cleifion mewnol yn Ysbyty Enfys Glannau Dyfrdwy yn cau y dydd Gwener hwn, 26 Mawrth

Gan ein bod yn hyderus y gallwn fodloni’r galw yn ein safleoedd presennol, bydd y gwelyau mewnol yn Ysbyty Enfys Glannau Dyfrdwy yn cau y dydd Gwener hwn, 26 Mawrth

21/03/21
Ewch am brawf er mwyn diogelu Ynys Gybi

Mae holl drigolion a gweithwyr ar Ynys Gybi yn cael eu hannog i gymryd prawf Covid-19 wrth i ni ymateb o’r nifer cynyddol o achosion yn lleol.

10/03/21
Dathlu Diwrnod Dim Ysmygu yng Ngogledd Cymru

Mae pobl ar draws Gogledd Cymru yn cael eu hannog i wella eu hiechyd a’u lles a rhoi’r gorau i ysmygu.

10/03/21
Nyrsys Ffilipinaidd yn dathlu 20 mlynedd o ofalu am gleifion yng Ngogledd Cymru

Mae nyrsys a symudodd o Ynysoedd y Pilipinas i helpu i ofalu am gleifion yng Ngogledd Cymru yn dathlu ugain mlynedd o ofal ym mis Mawrth. 

03/03/21
Bydd mwy na hanner pobl Gogledd Cymru yn cael mynediad at wasanaethau'r GIG mewn ffordd wahanol yn y dyfodol oherwydd y pandemig COVID-19.

Bydd mwy na hanner pobl Gogledd Cymru yn cael mynediad at wasanaethau'r GIG mewn ffordd wahanol yn y dyfodol oherwydd y pandemig COVID-19.

01/03/21
Cip ar y gwirfoddolwyr ar reng flaen rhaglen frechu fwyaf erioed Gogledd Cymru

Mae byddin fechan o wirfoddolwyr yn chwarae rhan flaenllaw yn y frwydr yn erbyn y coronafirws yng Ngogledd Cymru.