Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Uned Mân Anafiadau

Caiff Unedau Mân Anafiadau (MIU) eu harwain gan Ymarferwr Argyfwng ac maent yn trin anafiadau nad ydynt yn gritigol neu’n bygwth bywyd. Fel arfer, maent yn cynnig amseroedd aros byrrach o gymharu â gwasanaethau sy'n gorfod blaenoriaethu'r cleifion sydd â'r anafiadau mwyaf difrifol lle bod angen gofal brys.

Fel arfer, nid oes angen apwyntiad, ond er mwyn sicrhau bod ein staff a'n cleifion yn ddiogel yn ystod pandemig COVID-19, mae rhai o'n hunedau'n gofyn i'r cyhoedd ffonio ymlaen llaw fel bod modd asesu cleifion dros y ffôn a'u cynghori ynghylch y man a'r amser mwyaf priodol i fynychu. Mae hyn yn helpu i gadw pellter cymdeithasol ac mae'n amddiffyn staff a'r cyhoedd. 

Mae anafiadau'n cynnwys:

  • Mân anafiadau
  • Mân anafiadau yn achos plant
  • Brathiadau gan Bobl / Anifeiliaid
  • Mân losgiadau
  • Mân anafiadau i'r pen / rhwygo croen y pen
  • Gwrthrychau estron yn y glust / trwyn
  • Anafiadau i'r aelodau corfforol
  • Mân anafiadau i’r llygaid
  • Pigiadau gan drychfilod

Unedau Mân Anafiadau

Ysbyty Penrhos Stanley, Caergybi, Ynys Môn, LL65 2QA

Ar agor: 8am - 8pm, 7 diwrnod yr wythnos (Ar gau Dydd Iau 30.06.22)
Rhif Ffôn: 0300 085 0022
Amseroedd agor yr uned pelydr-X: Dydd Llun - Dydd Gwener, 9am-4pm

Ysbyty Dolgellau, Dolgellau, LL40 1NT

Ar gau
Rhif Ffôn: 01341 422 479
Amseroedd agor yr uned pelydr-X: Dydd Llun - 1pm to 4pm, Dydd Mawrth - 9am to 12pm, Dydd Mercher - 12pm to 4pm, Dydd Iau - 9am to 4pm, Dydd Gwener - 9am to 12pm

Ysbyty Bryn Beryl, Ffordd Caernarfon, Pwllheli, LL53 6TT

Ar agor: 8am-8pm, 7 diwrnod yr wythnos
Rhif Ffôn: 01758 701 122
Amseroedd agor yr uned pelydr-X: Dydd Llun- 1pm to 4pm, Dydd Mawrth - 9am to 12pm, Dydd Mercher - 12pm to 4pm, Dydd Iau - 9am to 4pm, Dydd Gwener - 9am to 12pm

Ysbyty Alltwen, Tremadog, LL49 9AQ

Ar agor: Dydd Llun hyd at ddydd Iau - 8am i 8pm, dydd Gwener hyd at ddydd Sul - 24 awr. Ar agor dros nos ar wyliau’r banc. 
Rhif Ffôn: 03000 850 027
Amseroedd agor yr uned pelydr-X: Dydd Llun - 9:30am to 4:30pm, Dydd Mawrth - 9:30am to 4:30pm, Dydd Mercher - 9.30am to 4:30pm, Dydd Iau - 9:30am to 11:30am, Dydd Gwener - 9:30am to 4:30pm

Tywyn Hospital, Bryn Hyfryd Road, Tywyn, LL36 9HH

Ar gau
Rhif Ffôn: 03000 850 026
Amseroedd agor yr uned pelydr-X: Dydd Iau - 9am to 2.15pm 

Ysbyty Cyffredinol Llandudno, Ysbyty Cyffredinol Llandudno

Ar agor: 8am to 8pm, 7 diwrnod yr wythnos
Rhif Ffôn:  03000 850 013
Amseroedd agor yr uned pelydr-X: Dydd Llun - Dydd Gwener, 9am-4pm

Ysbyty Cymuned Dinbych, Ffordd Rhuthun, Dinbych, LL16 3ES

Ar agor: 8.30am to 6pm, Dydd Llun - Dydd Gwener
Rhif Ffôn: 03000 850 019
Amseroedd agor yr uned pelydr-X: (Rhif: 03000 855 774): Dydd Llun - Dydd Gwener, 9:30am i 12pm a 2pm i 4:30pm

Ysbyty Treffynnon, Ffordd Halkyn, Treffynnon, CH8 7TZ

Ar gau am 6pm ar y 6fed o Gorffenaf 2022

Ar agor: 8am - 8pm, 7 diwrnod yr wythnos
Rhif Ffôn: 03000 856 739

Ysbyty Yr Wyddgrug, Llwyn Onn, Yr Wyddgrug, CH7 1XG

Ar agor: 8am - 6pm, Dydd Llun - Dydd Gwener 
Rhif Ffôn: 03000 850 006
Amseroedd agor yr uned pelydr-X: Dydd Llun - 8.45am to 4.45pm, Dydd Mawrth - 8.45pm to 5.45pm, Dydd Mercher - 8.45pm to 12.30pm, Dydd Iau - 8.45am to 12.30pm and Dydd Gwener 8.45am to 3.45pm.