Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau

Gwybodaeth i gleifion, defnyddwyr gwasanaeth ac ymwelwyr am ein hysbytai, canolfannau iechyd, gwasanaethau lleol, sut i drefnu negeseuon testun atgoffa ar gyfer apwyntiadau ysbyty a sut i ganslo apwyntiad:

Ble Dylwn i Fynd?

Iechyd meddwl, fferyllfeydd, unedau man anafiadau, gwasanaeth deintyddol brys, Gwasanaethau y Tu Allan i Oriau.

Eich Gwasanaethau Lleol

Dewch o hyd i Feddygon Teulu, Fferyllfeydd, Optegwyr ac Unedau Mân Anafiadau yn eich ardal chi 

Gwasanaeth Atgoffa am Apwyntiadau Ysbyty

System atgoffa drwy neges destun i’ch helpu i gofio manylion eich apwyntiad

Rhannu: