Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau

Gwybodaeth i gleifion, defnyddwyr gwasanaeth ac ymwelwyr am ein hysbytai, canolfannau iechyd, gwasanaethau lleol, sut i drefnu negeseuon testun atgoffa ar gyfer apwyntiadau ysbyty a sut i ganslo apwyntiad:

Mae ein hysbytai yn hollol ddi-fwg: Gwybodaeth i ddiogelu ein cleifion, ein staff, a'n hymwelwyr rhag effeithiau niweidiol ysmygu.

Gwasanaethau Ysbyty

Gwybodaeth am wasanaethau ysbytai gwahanol yr ydym yn eu darparu ar draws Gogledd Cymru.

Gwasanaethau yn y Gymuned

Dewch o hyd i wybodaeth am y gwasanaethau cymunedol gwahanol yr ydym yn eu darparu ar draws Gogledd Cymru.

Ysbytai

Gwybodaeth am ein tri ysbyty cyffredinol dosbarth a’n safleoedd ysbytai cymunedol.

Ymweld â'r Ysbyty

Ymweld â'r Ysbyty ac ail ddechrau gofal wedi'i drefnu. 

Gwasanaethau Iechyd Lleol

Fferyllfeydd, uned mân anafiadau, GPs, deintyddol, optegwyr.

Gwasanaeth Atgoffa am Apwyntiadau Ysbyty

System atgoffa drwy neges destun i’ch helpu i gofio manylion eich apwyntiad