Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau

Gwybodaeth i gleifion, defnyddwyr gwasanaeth ac ymwelwyr am ein hysbytai, canolfannau iechyd, gwasanaethau lleol, sut i drefnu negeseuon testun atgoffa ar gyfer apwyntiadau ysbyty a sut i ganslo apwyntiad.

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod y sawl sy'n aros am apwyntiadau a thriniaethau wedi'u cynllunio yn cael eu gweld yn nhrefn blaenoriaeth glinigol, a hynny mor gyflym a diogel â phosibl. Mae gwybodaeth am lawdriniaeth ac apwyntiadau yn cael ei ddiweddaru yma ar ein gwefan.

Mae ein hysbytai yn hollol ddi-fwg: Gwybodaeth i ddiogelu ein cleifion, ein staff, a'n hymwelwyr rhag effeithiau niweidiol ysmygu.

Gwasanaethau Ysbyty

Gwybodaeth am wasanaethau ysbytai gwahanol yr ydym yn eu darparu ar draws Gogledd Cymru.

Gwasanaethau yn y Gymuned

Dewch o hyd i wybodaeth am y gwasanaethau cymunedol gwahanol yr ydym yn eu darparu ar draws Gogledd Cymru.

Gwybodaeth Ysbyty

Ymweld â'r Ysbyty ac ail ddechrau gofal wedi’i drefnu.

Safleoedd Ysbytai

Gwybodaeth am ein tri ysbyty cyffredinol dosbarth a’n safleoedd ysbytai cymunedol.