Hygrychedd

Mae hygyrchedd ar y wefan hon yn cael ei arwain gan safonau'r llywodraeth a'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys ar y We (WCAG). Mae WCAG yn cael eu derbyn yn eang fel y safon ryngwladol ar gyfer hygyrchedd ar y we.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod y wefan hon yn hygyrch i bob defnyddiwr a'i bod yn cyrraedd lefel cydymffurfiad 'AA' WCAG; rydyn ni'n gweithio'n gyson gyda rhanddeiliaid i sicrhau ein bod yn cyrraedd y lefel cydymffurfiad 'A' o leiaf.

Os cewch chi unrhyw broblemau hygyrchedd ar y safle yma, neu os oes gennych chi unrhyw sylwadau, cysylltwch â ni.

Adobe - Read Out Loud

Mae fersiynau mwyaf diweddar Adobe Reader (fersiwn 7 ac uwch) yn cynnwys swyddogaeth "read out loud". Mae modd darllen dogfennau PDF (Portable Document Format) yn uchel drwy ddilyn tri cham syml:

 • Agorwch ddogfen PDF a chlicio ar "View"
 • Dewiswch "Read Out Loud"
 • Rhowch Read Out Loud ar waith

Mae bysellau hwylus yn cynnwys:

 • Shift + Ctrl + Y: Rhoi Read Out Loud ar waith
 • Shift + Ctrl + V: Darllen y dudalen sydd i'w gweld
 • Shift + Ctrl + B: Darllen hyd at ddiwedd y ddogfen
 • Shift + Ctrl + C: Rhewi / Ailddechrau darllen
 • Shift + Ctrl + E: Stopio

Addasu Maint y Testun

 • Internet Explorer: Ewch i 'View' ar y bar dewislenni > Dewiswch 'text size/ zoom'
 • Firefox: Ewch i 'View' ar y bar dewislenni > Dewiswch 'text size / zoom'. Neu pwyswch lawr ar y botwm 'control', ei ddal lawr a phwyso'r fysell arwydd plws (+) ar eich bysellfwrdd i gynyddu maint y testun. Er mwyn ei leihau pwyswch lawr ar y botwm 'control', ei ddal lawr a phwyso'r fysell arwydd minws (-)
 • Cofiwch fod y gosodiadau uchod yn gallu amrywio gan ddibynnu ar y porwr

Llwytho Ffeiliau i Lawr

Efallai bydd yn rhaid i chi lwytho'r canlynol i lawr er mwyn cael fformatau gwahanol o ddogfennau ar y safle hwn. Gallwch eu llwytho i lawr yn rhad ac am ddim o wefannau allanol perthnasol fel y nodir isod:

Rhannu: