Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

Ffisiotherapydd o Ogledd Cymru yw'r Hyrwyddwr Cyhyrsgerbydol Versus Arthritis cyntaf yng Nghymru
Ffisiotherapydd o Ogledd Cymru yw'r Hyrwyddwr Cyhyrsgerbydol Versus Arthritis cyntaf yng Nghymru
05/12/19
Ffisiotherapydd o Ogledd Cymru yw'r Hyrwyddwr Cyhyrsgerbydol Versus Arthritis cyntaf yng Nghymru

Mae ffisiotherapydd o Ogledd Cymru wedi ymuno â chymuned elitaidd o arweinwyr clinigol newid mewn gwasanaethau iechyd cyhyrysgerbydol (MSK).

Tîm Addysg Feddygol yn mynd yn ôl i'r dyfodol i helpu egin feddygon
Tîm Addysg Feddygol yn mynd yn ôl i'r dyfodol i helpu egin feddygon
02/12/19
Tîm Addysg Feddygol yn mynd yn ôl i'r dyfodol i helpu egin feddygon

Mae tîm Addysg Feddygol yng Ngogledd Cymru wedi rhannu eu sgiliau a'u profiadau i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o feddygon.  

Biocemegydd o Ysbyty Gwynedd a fu bron a marw o'r ffliw yn annog eraill i gael eu brechu
Biocemegydd o Ysbyty Gwynedd a fu bron a marw o'r ffliw yn annog eraill i gael eu brechu
02/12/19
Biocemegydd o Ysbyty Gwynedd a fu bron a marw o'r ffliw yn annog eraill i gael eu brechu

Mae dynes a fu bron â marw o'r ffliw'r gaeaf diwethaf yn annog pobl i gael eu brechu rhag y salwch.

Cydnabod Gwirfoddolwyr Awdioleg sy'n rhoi Cefnogaeth gyda Chymhorthion Clyw am roi cleifion yn gyntaf
Cydnabod Gwirfoddolwyr Awdioleg sy'n rhoi Cefnogaeth gyda Chymhorthion Clyw am roi cleifion yn gyntaf
25/11/19
Cydnabod Gwirfoddolwyr Awdioleg sy'n rhoi Cefnogaeth gyda Chymhorthion Clyw am roi cleifion yn gyntaf

Mae tîm o Wirfoddolwyr Awdioleg sy’n rhoi Cefnogaeth gyda Chymhorthion Clyw wedi derbyn gwobr am roi o’u hamser i helpu cleifion ar draws Gogledd Cymru.  

Gwobr Seren Betsi annisgwyl i Nyrs y Newydd-anedig sy'n helpu teuluoedd i gymryd rôl weithredol yng ngofal eu babi
Gwobr Seren Betsi annisgwyl i Nyrs y Newydd-anedig sy'n helpu teuluoedd i gymryd rôl weithredol yng ngofal eu babi
22/11/19
Gwobr Seren Betsi annisgwyl i Nyrs y Newydd-anedig sy'n helpu teuluoedd i gymryd rôl weithredol yng ngofal eu babi

Mae Nyrs ymroddedig o Ysbyty Glan Clwyd gyda dull arloesol o gynnwys teuluoedd yng ngofal eu babanod sâl neu newydd-anedig wedi ennill gwobr gofal iechyd.

Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn cymryd rhan mewn astudiaeth unigryw
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn cymryd rhan mewn astudiaeth unigryw
21/11/19
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru yn cymryd rhan mewn astudiaeth unigryw

Cafodd grŵp o bobl yng Ngogledd Cymru gyfle unigryw i gymryd rhan mewn astudiaeth i ganfod p'un a all wella ansawdd eu bywyd yn dilyn triniaeth canser.

Fferyllwyr ac athrawon yn dod at ei gilydd i ledaenu'r gair am ymwrthedd gwrthficrobaidd
Fferyllwyr ac athrawon yn dod at ei gilydd i ledaenu'r gair am ymwrthedd gwrthficrobaidd
21/11/19
Fferyllwyr ac athrawon yn dod at ei gilydd i ledaenu'r gair am ymwrthedd gwrthficrobaidd

Mae fferyllydd gwrthficrobaidd yng Ngogledd Cymru wedi ymuno ag arweinwyr ysgolion iach yng Nghonwy a Sir Ddinbych i ddarparu sesiynau addysgu i athrawon ysgol cynradd i helpu sicrhau bod gwrthfiotigau'n parhau i weithio am genedlaethau i ddod.

Gwasanaeth cynhyrysgerbydol yn Ysbyty Gwynedd yn cael ei ganmol gan Feddyg Teulu rhyngwladol
Gwasanaeth cynhyrysgerbydol yn Ysbyty Gwynedd yn cael ei ganmol gan Feddyg Teulu rhyngwladol
21/11/19
Gwasanaeth cynhyrysgerbydol yn Ysbyty Gwynedd yn cael ei ganmol gan Feddyg Teulu rhyngwladol

Mae Meddyg Teulu wedi canmol gwasanaeth cyhyrysgerbydol arbenigol yn Ysbyty Gwynedd, ac yn gobeithio datblygu model tebyg mewn clinigau gofal cychwynnol yn Singapore.

Cydnabod Janet am ymdrechion i gefnogi tîm Gofal Cychwynnol Wrecsam a Sir y Fflint.
Cydnabod Janet am ymdrechion i gefnogi tîm Gofal Cychwynnol Wrecsam a Sir y Fflint.
21/11/19
Cydnabod Janet am ymdrechion i gefnogi tîm Gofal Cychwynnol Wrecsam a Sir y Fflint.

Mae uwch arweinydd ymroddedig wedi ennill gwobr y Bwrdd Iechyd am ei hymdrechion i gefnogi gwasanaethau Gofal Cychwynnol yn Wrecsam a Sir y Fflint.

Therapydd Iaith a Lleferydd yn cael ei chydnabod â phrif wobr iechyd
Therapydd Iaith a Lleferydd yn cael ei chydnabod â phrif wobr iechyd
21/11/19
Therapydd Iaith a Lleferydd yn cael ei chydnabod â phrif wobr iechyd

Mae Therapydd Iaith a Lleferydd ysbrydoledig sy’n mynd gam ymhellach yn ei rôl wedi derbyn gwobr arbennig. 

Fferyllydd o Wrecsam yn cael ei chydnabod gyda gwobr iechyd
Fferyllydd o Wrecsam yn cael ei chydnabod gyda gwobr iechyd
18/11/19
Fferyllydd o Wrecsam yn cael ei chydnabod gyda gwobr iechyd

Mae fferyllydd o Ysbyty Maelor Wrecsam, a ddisgrifiwyd gan ei chydweithwyr fel 'athrawes wrth reddf', wedi derbyn gwobr arbennig. 

Rhoddion yn helpu i ddifyrru cleifion mewn ystafell fewnwythiennol well yn Llandudno
Rhoddion yn helpu i ddifyrru cleifion mewn ystafell fewnwythiennol well yn Llandudno
18/11/19
Rhoddion yn helpu i ddifyrru cleifion mewn ystafell fewnwythiennol well yn Llandudno

Mae rhoddion caredig a gwaith codi arian wedi gwella cyfleusterau i gleifion sy'n defnyddio'r ystafell fewnwythiennol yn Ysbyty Llandudno.

Gwahodd y cyhoedd i ddysgu mwy am wasanaethau yn Ysbyty Llandudno
Gwahodd y cyhoedd i ddysgu mwy am wasanaethau yn Ysbyty Llandudno
15/11/19
Gwahodd y cyhoedd i ddysgu mwy am wasanaethau yn Ysbyty Llandudno

Mae trigolion Llandudno yn cael y cyfle i edrych tu ôl i'r llenni yn ystod diwrnod arferol yn y GIG yng Ngogledd Cymru.

Llawfeddyg Orthopaedig o Wrecsam wedi cael ei gydnabod am ddarparu gofal cleifion rhagorol
Llawfeddyg Orthopaedig o Wrecsam wedi cael ei gydnabod am ddarparu gofal cleifion rhagorol
15/11/19
Llawfeddyg Orthopaedig o Wrecsam wedi cael ei gydnabod am ddarparu gofal cleifion rhagorol

Mae Llawfeddyg Orthopaedig o Wrecsam wedi cael ei ganmol gan ei gleifion am eu helpu i godi yn ôl ar eu traed a gwella ansawdd eu bywydau.

Ysgrifennydd Meddygol yn ennill gwobr gan y Bwrdd Iechyd am gefnogi cleifion sy'n siarad Cymraeg
Ysgrifennydd Meddygol yn ennill gwobr gan y Bwrdd Iechyd am gefnogi cleifion sy'n siarad Cymraeg
15/11/19
Ysgrifennydd Meddygol yn ennill gwobr gan y Bwrdd Iechyd am gefnogi cleifion sy'n siarad Cymraeg

Mae ymdrechion ysgrifennydd meddygol i gefnogi cleifion sy'n siarad Cymraeg yn Ysbyty Glan Clwyd wedi cael eu cydnabod.

Penodi Kier fel partner cadwyn gyflenwi ar gyfer Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych
Penodi Kier fel partner cadwyn gyflenwi ar gyfer Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych
15/11/19
Penodi Kier fel partner cadwyn gyflenwi ar gyfer Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych

Mae partner cadwyn gyflenwi wedi’i benodi ar gyfer prosiect Ysbyty Cymuned newydd Gogledd Sir Ddinbych yn y Rhyl

Prosiect sy'n cefnogi cleifion sy'n gadael ysbyty yn ennill gwobr
Prosiect sy'n cefnogi cleifion sy'n gadael ysbyty yn ennill gwobr
14/11/19
Prosiect sy'n cefnogi cleifion sy'n gadael ysbyty yn ennill gwobr

Mae tîm o Weithwyr Cefnogi Gofal Iechyd yn Ysbyty Alltwen wedi cael eu cydnabod â gwobr arbennig.

Gwasanaeth newydd yn Ysbyty Gwynedd am wella profiad cleifion
Gwasanaeth newydd yn Ysbyty Gwynedd am wella profiad cleifion
13/11/19
Gwasanaeth newydd yn Ysbyty Gwynedd am wella profiad cleifion

Bellach mae gan gleifion a defnyddwyr gwasanaeth sy'n ymweld ag Ysbyty Gwynedd bwynt cyswllt newydd ar ôl lansio gwasanaeth Cyngor a Chefnogaeth Cyswllt i Gleifion (PALS).  

Arweinydd nyrsio 'gwych' yn ennill prif wobr er cof am ei diweddar gydweithiwr
Arweinydd nyrsio 'gwych' yn ennill prif wobr er cof am ei diweddar gydweithiwr
12/11/19
Arweinydd nyrsio 'gwych' yn ennill prif wobr er cof am ei diweddar chydweithiwr.

Mae arweinydd nyrsio gwych wedi ennill prif wobr er cof am ei diweddar gydweithiwr .

Cafodd Jill Timmins ei henwi fel enillydd gwobr Jilly Wilcox-Jones mewn digwyddiad gala grand yn Venue Cymru i ddathlu Gwobrau Cyrhaeddiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2019.

Cydnabod ymwelydd iechyd o Wrecsam am gefnogaeth 'ysbrydoledig' i Ffoaduriaid o Syria.
Cydnabod ymwelydd iechyd o Wrecsam am gefnogaeth 'ysbrydoledig' i Ffoaduriaid o Syria.
12/11/19
Cydnabod ymwelydd iechyd o Wrecsam am gefnogaeth 'ysbrydoledig' i Ffoaduriaid o Syria.

Mae ymwelydd iechyd o Wrecsam sy'n mynd y tu hwnt i'w dyletswydd i gefnogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid o Syria wedi ennill prif wobr.