Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaeth Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu

Mae’r gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu (MHLD) yn cynnwys Unedau Seiciatrig Acíwt ar gyfer Cleifion Allanol sydd wedi’u lleoli o fewn safleoedd Ysbyty Gwynedd ym Mangor, Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan, Ysbyty Maelor yn Wrecsam ac Ysbyty Bryn y Neuadd yn Llanfairfechan, lle mae Uned Ddiogelwch Canolig Fforensig ac Unedau Anabledd Dysgu (LD) ar gyfer Cleifion Mewnol. Mae hefyd unedau Adsefydlu i Gleifion Allanol a gofal cymunedol uwch i ddefnyddwyr gwasanaeth yn ogystal ag amryw o wasanaethau cymunedol ac arbenigol ar draws Gogledd Cymru.

Mae staff sy’n gweithio yn yr adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu yn gweithio gyda phobl sydd angen cymorth, gofal, asesiad ac ymyrraeth ar gyfer eu hiechyd meddwl yn ogystal â’u hanableddau dysgu.

Mae hefyd amryw o wasanaethau o fewn timau anghlinigol ar draws yr uwch adran. Er enghraifft, y tîm Partneriaethau, Cynllunio a Strategaeth a rolau sy’n cefnogi’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth Uwch Adrannol.

 

 

Dewiswch Ogledd Cymru

Noda llawer o’n staff fod yr ardal leol yn fantais go iawn i weithio i’n Bwrdd Iechyd. Gan gynnig y cydbwysedd perffaith rhwng gwaith a bywyd, mae Gogledd Cymru yn cynnig ardaloedd prin eu poblogaeth a chysylltiadau trafnidiaeth ardderchog i ddinasoedd cyfagos sy’n golygu bod digon i’w archwilio bob amser. Mae gan Ogledd Cymru lawer i’w gynnig i breswylwyr newydd. O bentrefi deniadol i dai o ansawdd uchel am brisiau arbennig o fforddiadwy a golygfeydd naturiol heb eu difetha dafliad carreg i ffwrdd – beth gewch chi well? 

  • Y tu allan i’r gwaith, gallwch fwynhau parc cenedlaethol mawr, llwybrau beicio mynydd pwrpasol, llwybr arfordir trawiadol, gwifren wib chwim, gwyliau bwyd, chwaraeon o safon ryngwladol ac antur rownd bob cornel.
  • 55 munud yn unig o Lerpwl ac awr ac 16 munud o Fanceinion
  • Cost byw isel – Amcangyfrifir bod cost cyffredinol byw yng Nghymru 15% yn is na gweddill y DU.