Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd Rhan

Ein prif fwriad yn BIPBC yw gwella iechyd a darparu gofal arbennig. Ein nod yw rhoi cleifion yng nghalon popeth a wnawn.

Rydym eisiau i chi deimlo ein bod yn gwrando arnoch, a bod eich safbwyntiau yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i wasanaethau iechyd lleol yng Ngogledd Cymru. Gallwch helpu i siapio’r gwasanaethau gofal iechyd rydych yn eu defnyddio.

Yma gallwch ddod o hyd i ffyrdd o fod yn rhan o’n gwaith, yn cynnwys gwirfoddoli, grwpiau defnyddwyr gwasanaeth, a chael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chyfarfodydd.

Cyfarfod â'r Tîm Cymryd Rhan.

Adborth

Mae adborth gan y cyhoedd, staff a rhanddeiliaid yn hanfodol i’n helpu ni wella ein gwasanaehau a darparu gofal iechyd diogel a chynaliadwy o ansawdd uchel. Gellir gweld ein hadroddiad adborth diweddaraf isod:

Continuous Engagement Monitoring: Evaluation Study 2019

Rhannu: