Neidio i'r prif gynnwy

Cymryd Rhan

Ein prif fwriad yn BIPBC yw gwella iechyd a darparu gofal arbennig. Ein nod yw rhoi cleifion yng nghalon popeth a wnawn.

Rydym eisiau i chi deimlo ein bod yn gwrando arnoch, a bod eich safbwyntiau yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i wasanaethau iechyd lleol yng Ngogledd Cymru. Gallwch helpu i siapio’r gwasanaethau gofal iechyd rydych yn eu defnyddio.

Yma gallwch ddod o hyd i ffyrdd o fod yn rhan o’n gwaith, yn cynnwys gwirfoddoli, grwpiau defnyddwyr gwasanaeth, a chael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chyfarfodydd.