Cymryd Rhan

Ein prif fwriad yn BIPBC yw gwella iechyd a darparu gofal arbennig. Ein nod yw rhoi cleifion yng nghalon popeth a wnawn.

Rydym eisiau i chi deimlo ein bod yn gwrando arnoch, a bod eich safbwyntiau yn gwneud cyfraniad gwerthfawr i wasanaethau iechyd lleol yng Ngogledd Cymru. Gallwch helpu i siapio’r gwasanaethau gofal iechyd rydych yn eu defnyddio.

Yma gallwch ddod o hyd i ffyrdd o fod yn rhan o’n gwaith, yn cynnwys gwirfoddoli, grwpiau defnyddwyr gwasanaeth, a chael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau a chyfarfodydd.

Cyfarfod â’r Tîm

Robert Callow
Pennaeth Ymgysylltu
Robert.Callow@wales.nhs.uk
01745 448 788 x6459
Cwrt Carlton, Parc Busness Llanelwy,
Llanelwy, Sir Ddinbych
LL17 0JG

Megan Vickery
Swyddog Ymgysylltu - Ardal y Canol
Megan.Vickery@wales.nhs.uk
01492 860 066 x2995 / 07557 312 262
Ysbyty Cyffredinol Llandudno, Ffordd yr Ysbyty,
Llandudno, Conwy
LL30 1LB

Karen Owen
Swyddog Ymgysylltu'r - Dwyrain
Karen. Owen5@wales.nhs.uk
01352 803 263 x3263 / 07557 312 177
Preswylfa, Ffordd Hendy, 
Yr Wyddgrug, Sir y Fflint 
CH7 1PZ

Iwan Jones
Swyddog Ymgysylltu'r - Gorllewin​
Iwan.Jones@wales.nhs.uk
01286 674 277 x4277
Eryldon, Ffordd Campbell, 
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1HU

Newyddlen

Cofrestrwch i gael newyddlenni gennym ni, a fydd yn cynnwys y cyfle i gymryd rhan mewn arolgyon a’r newyddion diweddaraf ar wasanaethau, gweithgareddau a digwyddiadau.

 

Adborth

Mae adborth gan y cyhoedd, staff a rhanddeiliaid yn hanfodol i’n helpu ni wella ein gwasanaehau a darparu gofal iechyd diogel a chynaliadwy o ansawdd uchel. Gellir gweld ein hadroddiad adborth diweddaraf isod:

Continuous Engagement Monitoring: Evaluation Study 2019

Rhannu: