Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddi Gweithio Byw

P'un a ydych wedi gweithio gyda'r GIG ar hyd eich oes, neu wedi cael y camargraff bod angen gradd arnoch i ystyried gwneud hynny hyd yn oed, gall GIG Gogledd Cymru gynnig gyrfa werth chweil i chi. Ar hyn o bryd, mae gennym swyddi gwag ar draws ystod o alwedigaethau.

Rydym yn darparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbyty llym ar draws 3 ysbyty dosbarth, 22 ysbyty cymunedol a rhwydwaith o dros 90 o ganolfannau iechyd, clinigau, lleoliadau tîm iechyd cymunedol ac unedau iechyd meddwl.  Mae BIPBC hefyd yn cydlynu gwaith 113 meddygfa a gwasanaethau’r GIG sy’n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr ar draws y rhanbarth.

Rhannu: