Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Amdanom Ni

Ni ydy'r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru. Mae ein cyllideb yn £1.3 biliwn ac mae gennym ni dros 17,000 o staff. Rydyn ni'n darparu gwasanaethau sylfaenol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbytai acíwt i bobl Gogledd Cymru

Ein Cynlluniau

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth i wella iechyd a darparu gofal ardderchog ar draws Gogledd Cymru.

Llywodraethu a Sicrwydd

Mae'r prif ddogfennau rydyn ni'n meddwl a fydd o ddiddordeb i'r cyhoedd ar gael ar y wefan hon. 

Cynllun Cyhoeddi

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth am: Pwy ydyn ni a beth ydyn ni'n ei wneud, Faint rydyn ni'n ei wario a sut rydyn ni'n ei wario, Beth ydy ein blaenoriaethau a sut hwyl ydyn ni'n ei chael arni, Sut ydyn ni'n gwneud penderfyniadau, Ein polisïau a'n gweithdrefnau, Rhestri a chofrestri, Y gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig.

Gwybodaeth am y Bwrdd Iechyd

Gwybodaeth amdanom ni, ein gweledigaeth a'n gwerthoedd 

Cyfarfodydd ac Aelodau'r Bwrdd Iechyd

Dysgwch pwy ydy'r Cadeirydd, y Prif Weithredwr, y Dirprwy Gadeirydd, Ysgrifennydd y Bwrdd, yr Aelodau Annibynnol a'r Cyfarwyddwyr Gweithredol. Bydd y papurau ar gyfer pob cyfarfod Bwrdd yn cael eu llwytho i fyny i'r wefan yma wythnos cyn bob cyfarfod 

Pwyllgorau a Grwpiau Cynghori

Bydd papurau pob un o'r cyfarfodydd hyn yn cael eu llwytho i fyny i'r wefan hon. 

Diweddariadau

Bydd diweddariadau gan y Bwrdd Iechyd fel Tawel Fan, gwasanaethau fasgwlar, mesurau arbennig a chyngor tymhorol am iechyd ee achosion o norofeirws ar gael yn adran Newyddion y wefan. 

Ceisiadau am Wybodaeth

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf) yn adlewyrchu ymrwymiad y llywodraeth i sicrhau bod awdurdodau cyhoeddus yn fwy agored. Mae cofnod llawn o'r hyn rydyn ni wedi'i ddatgelu ar gael ar y wefan hon. 

I wneud cais am amrywiaeth o wybodaeth busnes ynghylch y Bwrdd Iechyd o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, dilynwch y ddolen.

I wneud cais am wybodaeth ynghylch Materion amgylcheddol y Bwrdd Iechyd o dan Reoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004, dilynwch y ddolen.

I wneud cais am eich gwybodaeth bersonol gan gynnwys gwybodaeth sydd yn eich cofnod iechyd drwy wneud ‘Cais Gwrthrych am Wybodaeth’ o dan ddeddfwriaeth diogelu data, dilynwch y ddolen.

I wneud cais am gopi o gofnod iechyd claf sydd wedi marw o dan Ddeddf Mynediad at Gofnodion Iechyd 1990, dilynwch y ddolen hon