Neidio i'r prif gynnwy

Deintyddol

Diweddariad - Ebrill 2022
O 1 Ebrill 2022, mae mynediad i wasanaethau deintyddol wedi newid fel rhan o raglen genedlaethol GIG Cymru i sicrhau bod gofal deintyddol yn hygyrch i bawb yng Nghymru. Caiff mynediad deintyddol ei flaenoriaethu'n seiliedig ar anghenion a risgiau. Bydd practisau deintyddol ar draws Gogledd Cymru yn blaenoriaethu gofal deintyddol i gleifion lle bo angen triniaeth.

Mae apwyntiadau deintyddol y GIG yn gyfyngedig ar hyn o bryd.
Mae practisau deintyddol ar draws Gogledd Cymru yn parhau i ddilyn mesurau rheoli heintiau COVID-19 a roddwyd ar waith gan Lywodraeth Cymru. Mae hyn er mwyn diogelwch cleifion, staff a'r gymuned ehangach ac mae hyn wedi lleihau nifer yr apwyntiadau deintyddol.


Mae ein ffocws ar gleifion sydd ag angen dybryd neu frys.
Mae gofyn i ddeintyddion flaenoriaethu triniaeth ar sail angen clinigol ac i ddarparu triniaeth ar gyfer cleifion ag anghenion brys a chleifion blaenoriaeth uchel.


Pan fydd apwyntiadau archwilio ar gael, bydd eich deintydd yn cysylltu â chi.
Bydd mynediad cleifion i wasanaethau deintyddol rheolaidd ac i driniaeth nad yw'n frys yn parhau i fod yn gyfyngedig tra bydd y protocolau rheoli heintiau'n parhau i fod ar waith, er efallai y bydd practisau sydd â digon o gapasiti'n gallu dechrau galw am gleifion eto sy'n aros yn hir am eu harchwiliad deintyddol rheolaidd ar y GIG. Pan fydd apwyntiadau archwilio ar gael, bydd eich deintydd yn cysylltu â chi.


Diolch i chi am eich amyneddd a'ch dealltwriaeth am y sefyllfa bresennol.
Dylech gysylltu â'ch deintyddfa yn ystod ei horiau agor arferol os bydd arnoch angen gofal deintyddol brys. Mae gwybodaeth am bwy y dylech gysylltu ag ef y tu allan i oriau arferol neu os nad oes gennych ddeintydd ar gael o dan ein hadran
 Gwasanaethau Deintyddol Brys.