Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgorau a Grwpiau Cynghori

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymrwymedig i onestrwydd a thryloywder, ac mae'n gwneud cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn lle mae croeso, fel arfer, i aelodau'r cyhoedd fynychu a gwylio. Fodd bynnag, yn sgil y cyngor a'r arweiniad presennol am y Coronafeirws (COVID-19), penderfynwyd ym mis Mawrth 2020 i beidio ag ymgynnull neu ymgasglu mewn grwpiau ar gyfer cyfarfodydd er diogelwch y cyhoedd, ein staff ac aelodau’r Bwrdd. Ers hynny, rydym wedi bod yn cynnal ein cyfarfodydd yn rhithwir gan gyhoeddi ein papurau ymlaen llaw.

 

Bydd manylion cyfarfodydd amrywiol gan gynnwys y papurau ar gael drwy'r dolenni canlynol. Byddan nhw'n cael eu cyhoeddi wythnos ymlaen llaw: 

Pwyllgor y bwrdd 

 

 

Grwpiau Cynghori

 

 

Pwyllgorau wedi'u harchifo