Neidio i'r prif gynnwy

Pwyllgorau a Grwpiau Cynghori

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymrwymedig i onestrwydd a thryloywder, ac mae'n gwneud cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn lle mae croeso, fel arfer, i aelodau'r cyhoedd fynychu a gwylio. Fodd bynnag, yn sgil y cyngor a'r arweiniad presennol am y Coronafeirws (COVID-19), penderfynwyd ym mis Mawrth 2020 i beidio ag ymgynnull neu ymgasglu mewn grwpiau ar gyfer cyfarfodydd er diogelwch y cyhoedd, ein staff ac aelodau’r Bwrdd. Ers hynny, rydym wedi bod yn cynnal ein cyfarfodydd yn rhithwir gan gyhoeddi ein papurau ymlaen llaw.

Strwythur Pwyllgorau BIPBC

Bydd manylion cyfarfodydd amrywiol gan gynnwys y papurau ar gael drwy'r dolenni canlynol. Byddan nhw'n cael eu cyhoeddi wythnos ymlaen llaw: 

Pwyllgor Archwilio 
Pwyllgor Cronfeydd Elusennol 
Grŵp Cynghori Cronfeydd Elusennol
Pwyllgor Digidol a Llywodraethu Gwybodaeth
Pwyllgor Deddf Iechyd Meddwl
Is-bwyllgor Pŵer Rhyddhau
Pwyllgor Ansawdd, Diogelwch a Phrofiad 
Pwyllgor Strategaeth, Partneriaethau ac Iechyd Poblogaeth
Pwyllgor Cyllid a Pherfformiad  
Pwyllgor Tâl a Thelerau Gwasanaeth 
Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid (SRG)
Fforwm Gweithwyr Gofal Iechyd Proffesiynol (HPF)
Fforwm Partneriaeth Leol (LPF)