Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Sut i gael gwybodaeth gan y Bwrdd Iechyd

Fel awdurdod cyhoeddus mae Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr yn rhoi'r hawl i'w gleifion, ei staff a'r cyhoedd gael mynediad at ystod o wybodaeth. Dilynwch y dolenni isod i ofyn am y wybodaeth sydd ei hangen arnoch mewn perthynas â:

  • Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (FoIA) - amrywiaeth o wybodaeth busnes am y Bwrdd Iechyd: Cyflwyno cais
  • Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 (EIR) - gwybodaeth am faterion amgylcheddol yn ymwneud â'r Bwrdd Iechyd: Cyflwyno cais
  • Deddfwriaeth diogelu data (SAR) – hawl i gael mynediad at wybodaeth bersonol heblaw cofnodion iechyd drwy wneud ‘Cais  am fynediad at ddata gan y testun’: Cyflwyno cais
  • Deddfwriaeth diogelu data (A2HR) - hawl i gael mynediad at wybodaeth bersonol o fewn cofnodion iechyd trwy wneud ‘Cais am Fynediad at Gofnodion Iechyd’: Mynediad at Gofnodion Iechyd’
  • Deddf Mynediad at Gofnodion Iechyd 1990 (A2HR) - copïau o gofnod iechyd ar gyfer unigolyn sydd wedi marw: Mynediad at Gofnodion Iechyd
  • Deddfwriaeth diogelu data - hawliau unigolion megis cywiro, cyfyngu ar brosesu ac ati: Cyflwyno cais

Mwy o wybodaeth ac arweiniad ar wneud ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Uwch Swyddog Gwybodaeth Risg (SIRO)

Dylan Roberts, Prif Swyddog Digidol a Gwybodaeth, yw SIRO y Bwrdd Iechyd

Swyddog Diogelu Data (DPO)

Justine Parry, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cydymffurfiaeth a Rheoli Busnes yw DPO y Bwrdd Iechyd.

Gwarcheidwad Caldicott

Gwarcheidwad Caldicott y Bwrdd Iechyd yw Dr Nick Lyons, Cyfarwyddwr Meddygol Gweithredol

Gellir cysylltu â’r SIRO, DPO, a’r Gwarcheidwad Caldicott drwy e-bost - BCU.DPO@wales.nhs.uk

Os na allwch gyflwyno eich FoIA, EIR neu SAR ar-lein, ysgrifennwch at:

Swyddfa Llywodraethu Gwybodaeth

Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr

Ysbyty Maelor Wrecsam

Ffordd Croesnewydd

Wrecsam

LL13 7TD

Cyflwyniad i'n Cynllun Cyhoeddi

Cymorth Pellach

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i gael mynediad at wybodaeth anfeddygol gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr, cysylltwch â'r Tîm Llywodraethu Gwybodaeth ar 03000 858361 neu e-bostiwch BCU.IGTeam@wales.nhs.uk

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i gael mynediad at wybodaeth feddygol gan Fwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Betsi Cadwaladr, cysylltwch â'r Tîm Mynediad at Gofnodion Iechyd: Mynediad at Gofnodion Iechyd