Neidio i'r prif gynnwy

Partneriaethau

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru

Mae'r Grŵp Partneriaeth Ranbarthol Gogledd Cymru yn goruchwylio cynllun ac integreiddiad gwasanaeth i sicrhau bod gofal a chefnogaeth effeithiol ar waith i fodloni anghenion y gwasanaeth.

Byrddau Gwasanaeth Cyhoeddus

Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (PSB) yn gwella cydweithio ar draws gwasanaethau cyhoeddus ym mhob awdurdod lleol yng Nghymru. Am fwy o wybodaeth cliciwch ar eich PSB lleol isod:

Gwynedd ac Ynys Môn
Conwy a Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam

Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid

Mae'r Grwp Cyfeirio Rhanddeiliad (SRG) yn darparu fforwm ar gyfer ymgysylltiad a dadl barhaus ymysg rhanddeiliaid ar draws cymunedau a wasanaethir gan y Bwrdd Iechyd. Nod yr SRG yw gwrando ar randdeiliaid er mwyn helpu i hysbysu ein penderfyniadau.

Fforwm Ymarferwyr Ymgysylltu

Mae tri Fforwm Ymarferwyr Ymgysylltu wedi'u sefydlu ar draws Gogledd Cymru. Mae'r rhain yn rhwydweithiau ble gall gweithwyr proffesiynol ymgysylltu gyfarfod a rhannu gwybodaeth ac arfer da, yn ogystal â dynodi cyfleoedd ar gyfer cydweithio.