Neidio i'r prif gynnwy

Digwyddiadau

Yma fe welwch wybodaeth am ddigwyddiadau cyhoeddus a drefnir gan y Bwrdd Iechyd:

Digwyddiad Gwybodaeth Iechyd a Lles

  • Rhyl: Ymunwch â ni yn ein Digwyddiad Iechyd a Lles am 11:00am - 2:00pm ddydd Iau 22 Chwefror yng Nghanolfan Merched Gogledd Cymru, Rhyl, LL18 1SS

Sgyrsiau Iechyd Lleol 2024

Byddwn ni ar grwydr yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, gan siarad â phobl yn ein cymunedau lleol am yr hyn sy'n bwysig iddynt.

  • Sir Ddinbych: Canolfan Gymunedol Eirianfa 10am-12 canol dydd yn Ninbych ddydd Mawrth 30 Ionawr
  • Wrecsam: Neuadd Goffa Wrecsam 2-4pm ddydd Llun 5 Chwefror
  • Bangor: Canolfan Gymunedol Coed Mawr ym Mangor 1-3pm ddydd Llun 11 Mawrth

Yn ogystal â diweddariadau ar faterion lleol a materion yn ymwneud â'r bwrdd iechyd cyfan, bydd hen ddigon o gyfleoedd i siarad ag aelodau'r Bwrdd Iechyd, derbyn gwiriad pwysedd gwaed, sgwrsio â thimau sy'n cynnal gwasanaethau dementia, gwasanaethau strôc, gwasanaethau cardioleg a llawer mwy.

Rydym yn eich annog chi i ddod i'r digwyddiad. Sesiynau galw heibio yw'r rhain ac nid oes angen trefnu apwyntiad. Rydym yn bwriadu cynnal llawer mwy o'r sesiynau hyn trwy gydol y flwyddyn ar draws Gogledd Cymru gyfan a byddwn yn diweddaru'r dudalen hon gyda'r dyddiadau a'r lleoliadau.