Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Ysbyty

Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau bod y sawl sy'n aros am apwyntiadau a thriniaethau wedi'u cynllunio yn cael eu gweld yn nhrefn blaenoriaeth glinigol, a hynny mor gyflym a diogel â phosibl. Mae gwybodaeth am lawdriniaeth ac apwyntiadau yn cael ei ddiweddaru yma ar ein gwefan.

Mae gwybodaeth am ein gwasanaethau yn y gymuned a gwasanaethau iechyd lleol gan gynnwys fferyllfeydd, Unedau Mân Anafiadau (MIU), GIG 111 Cymru, Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau a deintyddiaeth ar gael hefyd.

Dewch o hyd i wybodaeth am wasanaeth ysbyty penodol a ddarparwn yng Ngogledd Cymru yn y ddewislen ostwng isod:

Mae ein hysbytai yn hollol ddi-fwg: Gwybodaeth i ddiogelu ein cleifion, ein staff, a'n hymwelwyr rhag effeithiau niweidiol ysmygu.