Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Cyhoeddi

Yn unol â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (y Ddeddf), mae'n rhaid i bob awdurdod cyhoeddus fabwysiadu a chynnal Cynllun Cyhoeddi. Mae'r Ddeddf yn mynnu y bydd pob awdurdod cyhoeddus yn sicrhau bod gwybodaeth ar gael i'r cyhoedd mewn ffordd ragweithiol.    

Cafodd y Cynllun Cyhoeddi Model a'r Ddogfen Diffinio ar gyfer Cyrff Iechyd yng Nghymru eu cynhyrchu gan y Comisiynydd Gwybodaeth ac maen nhw'n diffinio saith dosbarth cyffredinol o wybodaeth fel y nodir isod:

Dosbarth Un: Pwy ydyn ni a beth ydyn ni'n ei wneud
Dosbarth Dau: Faint ydyn ni'n ei wario a sut
Dosbarth Tri: Beth ydy ein blaenoriaethau a sut hwyl ydyn ni'n ei chael arni
Dosbarth Pedwar: Sut ydyn ni'n gwneud penderfyniadau
Dosbarth Pump: Ein polisïau a'n gweithdrefnau
Dosbarth Chwech: Rhestri a chofrestri
Dosbarth Saith: Y gwasanaethau rydyn ni'n eu cynnig