Neidio i'r prif gynnwy

Cysylltwch â Ni

Ymholiadau sy'n gysylltiedig â Covid-19 

Os yw eich ymholiad yn ymwneud â brechiadau COVID-19, ewch i'n tudalen gwybodaeth brechu COVID-19 i gael y wybodaeth ddiweddaraf lleol am frechu a'r wybodaeth ddiweddaraf am gymhwysedd y brechlyn, ffoniwch 03000 840004 neu e-bostiwch BCU.SROCovid19VaccinationProgramme@wales.nhs.uk  

Adborth i cleifion, gofalwyr a ymwelwyr

Os ydych yn glaf neu'n berthynas, yn ffrind neu'n ofalwr i rywun yn ein gofal ac os oes gennych unrhyw gwestiynau, angen cymorth neu gyngor cysylltwch â'n Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion.

E-bostiwch: BCU.PALS@wales.nhs.uk 
Ffôniwch: 03000 851234
Ar agor rhwng 9am a 5pm dydd Llun i ddydd Gwener, gan eithrio Gwyliau'r Banc.

Gallwch hefyd rannu eich profiadau a'ch adborth gyda'n Tîm Profiad y Claf.

Gwasanaethau

Cwynion

Rydym yn ceisio rhoi'r gofal a'r driniaeth gorau posibl, ond weithiau ni fydd pethau cystal â'r disgwyl.  Pan fydd hynny'n digwydd, mae angen i ni wybod beth aeth o’i le i wneud pethau'n well. gallwch wneud cwyn ffurfiol yma er y byddem yn awgrymu cysylltu â'r Gwasanaeth Cyngor a Chyswllt i Gleifion yn y lle cyntaf fel y gallant geisio datrys achos y gŵyn.

Ymholiadau'r cyfryngau, ffilmio a'r wasg

Mae Desg y Wasg yn cael ei staffio gan aelod o’r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol o 9am tan 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Dysgwch fwy am ymholiadau y tu allan i oriau, ffilmio ar lleoliad a mwy.

Cyfeiriad post y Bwrdd Iechyd

Cyfeiriad post pencadlys: Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Ysbyty Gwynedd, Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd, LL57 2PW. Gellir cysylltu â Chadeirydd y Bwrdd Iechyd, Mark Polin drwy Bencadlys y Bwrdd Iechyd

Dylid anfon pob Dogfennaeth Gyfreithiol i'r cyfeiriad yma.

Ymholiadau am y wefan hon

Roi gwybod am wall, gwneud cais am wybodaeth ar wefan y Bwrdd Iechyd mewn fformat arall, darparu adborth ar wefan y Bwrdd Iechyd, awgrymu gwybodaeth i’w hychwanegu ar wefan y Bwrdd Iechyd

E-bostiwch: bcu.digital@wales.nhs.uk

Ymholiadau cyffredinol 

Ar gyfer bob ymholiad cyffredinol arall.

E-bostiwch: bcu.info@wales.nhs.uk

Rhannu: