Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

Uned Gofal Brys yr Un Diwrnod i wella amseroedd triniaeth a chynyddu capasiti yn Ysbyty Glan Clwyd
Uned Gofal Brys yr Un Diwrnod i wella amseroedd triniaeth a chynyddu capasiti yn Ysbyty Glan Clwyd
27/08/19
Dros 500 o bobl yn cael eu gweld yn ystod mis cyntaf yr uned gofal brys dynodedig newydd i helpu pobl i osgoi derbyniadau i'r ysbyty

Mae uned gofal brys newydd yn Ysbyty Glan Clwyd wedi trin dros 500 o bobl yn ei mis cyntaf ers agor.

27/08/19
Gwasanaeth Iechyd a Lles Carchar ar restr fer gwobr genedlaethol

Mae gwasanaeth iechyd a lles sy'n gwella bywydau trigolion yn HMP Berwyn ar restr fer gwobr fawreddog.

21/08/19
Y Bwrdd Iechyd i dderbyn cyfrifoldeb dros weithrediad meddygfa yng Nghaergybi

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn derbyn cyfrifoldeb dros weithrediad Meddygfa Longford yng Nghaergybi o fis Medi 2019.

16/08/19
Dathlu nyrs Ysbyty Gwynedd ar ôl trin 30,000 o gleifion

Mae nyrs yn Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd wedi'i chanmol gan ei chydweithwyr ar ôl trin dros 30,000 o gleifion.

15/08/19
Staff gofal iechyd yn ehangu eu sgiliau i helpu pobl hŷn i gynnal deiet iach

Mae tîm o gynorthwywyr gofal iechyd a nyrsys ardal wedi'u cydnabod am eu hymrwymiad i ddysgu sgiliau maeth newydd i fod yn fuddiol i'w cleifion sy'n gadael yr ysbyty.

09/08/19
Yr Asiantaeth Ddarllen yn dathlu cynllun iechyd meddwl a lles yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst

Dathlodd yr Asiantaeth Ddarllen ei chynllun Darllen yn Well - Llyfrau ar Bresgripsiwn ar gyfer iechyd meddwl yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanrwst heddiw (dydd Gwener 9 Awst), mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

08/08/19
Gwobrwyo staff gofal iechyd am eu hymrwymiad i ddysgu'r Gymraeg

Mae dysgwyr Cymraeg ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn dathlu ar ôl cael marciau uchel am eu sgiliau iaith.

08/08/19
Staff gofal iechyd yn Ysbyty Gwynedd yn codi dros £4000 ar gyfer eu ward

Mae dau redwr brwd yn Ysbyty Gwynedd wedi codi dros £4000 tuag at eu ward trwy gwblhau un o heriau gwydnwch anoddaf Ewrop.

02/08/19
Ffrwythau am ddim i blant yn Ysbyty Maelor Wrecsam i annog bwyta'n iach

Mae menter treialu i roi ffrwythau am ddim i blant pan fyddent yn cyrraedd yr adran cleifion allanol i blant wedi cael ei lansio gan Ysbyty Maelor Wrecsam.  

02/08/19
Gwell hyder a lles i breswylwyr cartref gofal yn Llangollen diolch i raglen iechyd y geg y Bwrdd Iechyd

Mae pencampwr iechyd deintyddol yng nghartref preswyl yn Llangollen yn rhoi gwên ar wyneb preswylwyr diolch i gymorth gan dîm Gwasanaeth Deintyddol Cymuned y Bwrdd Iechyd.

02/08/19
Therapydd Galwedigaethol sy'n cynnig gofal rhagorol i gleifion canser yn ennill gwobr iechyd

Mae Therapydd Galwedigaethol sy'n mynd y filltir ychwanegol i gleifion gofal lliniarol wedi ennill gwobr gan y GIG yng Ngogledd Cymru.

01/08/19
Rhoi'r dechrau gorau i fywyd i fabanod yn ystod Wythnos Bwydo ar y Fron y Byd

Mae dechrau Awst yn nodi dechrau Wythnos Bwydo ar y Fron y Byd ac mae dwy fam yn awr yn lledaenu'r gair o ba mor bwysig yw bwydo ar y fron i'r fam a'r babi.

31/07/19
Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu'r Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych newydd yn Y Rhyl

Bydd yr ysbyty newydd, a fydd yn cael ei adeiladu wrth ochr yr Ysbyty Brenhinol Alexandra presennol, yn cynnwys cyfleusterau modern, addas i bwrpas ar gyfer gwasanaethau newydd a gwasanaethau cyfredol ar y safle.

30/07/19
Canolfan dros nos i gael ei ymestyn nes 2020 yn Ysbyty Alltwen

Bydd Uned Mân Anafiadau Ysbyty Alltwen yn parhau ar agor 24 awr y diwrnod i sicrhau y gall ygymuned gael mynediad at ofal nad yw'n frys hyd nes fis Mawrth 2020.

Rhaglen gyflogi newydd yn helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl ddarganfod gwaith ac aros mewn gwaith
Rhaglen gyflogi newydd yn helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl ddarganfod gwaith ac aros mewn gwaith
26/07/19
Rhaglen gyflogi newydd yn helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl ddarganfod gwaith ac aros mewn gwaith

Mae pobl sy'n cael trafferth cadw swydd oherwydd problemau iechyd meddwl yn cael eu hannog i fanteisio ar wasanaeth cefnogi newydd, y cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd yn cael ei hystyried ymysg y gorau yn y Deyrnas Unedig gan feddygon dan hyfforddiant
Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd yn cael ei hystyried ymysg y gorau yn y Deyrnas Unedig gan feddygon dan hyfforddiant
25/07/19
Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd yn cael ei hystyried ymysg y gorau yn y Deyrnas Unedig gan feddygon dan hyfforddiant

Mae meddygon dan hyfforddiant wedi gosod Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd fel un o’r llefydd gorau i hyfforddi ynddo yn y Deyrnas Unedig.  

Seicolegydd wedi'i dewis fel pencampwr diabetes dros Wrecsam
Seicolegydd wedi'i dewis fel pencampwr diabetes dros Wrecsam
23/07/19
Seicolegydd wedi'i dewis fel pencampwr diabetes dros Wrecsam

Mae seicolegydd o Wrecsam wedi'i dewis fel Pencampwr Clinigol ar gyfer Diabetes UK, er mwyn helpu i drawsnewid gofal i bobl sy'n byw gyda diabetes yn yr ardal.

Partneriaeth Arloesol yn Rhoi Dewis a Chymorth i Deuluoedd
Partneriaeth Arloesol yn Rhoi Dewis a Chymorth i Deuluoedd
23/07/19
Partneriaeth Arloesol yn Rhoi Dewis a Chymorth i Deuluoedd

Mae partneriaeth arloesol sydd â'r nod o roi dewis i deuluoedd yng Ngogledd Cymru o ran ble y bydd eu plentyn sydd â salwch difrifol yn marw wedi'i lansio gan Hosbis Plant Tŷ Gobaith a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mwy na 300 o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn rhannu syniadau ar wella gwasanaethau cymunedol
Mwy na 300 o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn rhannu syniadau ar wella gwasanaethau cymunedol
23/07/19
Mwy na 300 o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn rhannu syniadau ar wella gwasanaethau cymunedol

Daeth cydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Gogledd Cymru at ei gilydd i rannu syniadau a dysgu mewn cynhadledd gofal cymunedol yn Llandudno.

Tîm Anableddau Dysgu Gogledd Cymru sy’n “mynd gam ymhellach” ar y rhestr fer am brif wobr iechyd cenedlaethol
Tîm Anableddau Dysgu Gogledd Cymru sy’n “mynd gam ymhellach” ar y rhestr fer am brif wobr iechyd cenedlaethol
19/07/19
Tîm Anableddau Dysgu Gogledd Cymru sy'n "mynd gam ymhellach" ar y rhestr fer am brif wobr iechyd cenedlaethol

Mae tîm gofal iechyd sydd wedi’u lleoli yn Llanfairfechan wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer am brif wobr genedlaethol am “fynd gam ymhellach” i wella ansawdd bywyd pobl sydd ag anableddau dysgu.