Rhodd sylweddol i uned gofal arbennig i fabanod yn Wrecsam am yr anrheg Nadolig gorau erioed

Rhodd sylweddol i uned gofal arbennig i fabanod yn Wrecsam am yr anrheg Nadolig gorau erioed

Mae cwpl wedi diolch i staff yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod (SCBU) yn Ysbyty Maelor Wrecsam am y gofal a achubodd fywyd eu merch drwy roi cyfraniad i ddathlu ei phen-blwydd yn 21.

Ganwyd Elinor Jones, sydd bellach yn byw gyda'i theulu yn Kingsbridge, De Dyfnaint, 11 wythnos yn gynnar yn pwyso o dan 3 pwys, a threuliodd chwe wythnos yn yr ysbyty nes ei bod hi'n ddigon da i fynd gartref ar Nos Galan 1998.

Mae ei rhieni, Andy a Karen Jones, wedi penderfynu cefnogi'r uned ers hynny ac wedi  nodi pen-blwydd arbennig Elinor drwy roi cyfraniad o £1,000 tuag at beiriant anadlu newydd i’r uned.

Dywedodd Karen: "Wna' i byth anghofio'r tro cyntaf y gwelais i Elinor, yn eithriadol o fach, yn eithaf blewog a gyda chroen tywyll, wedi'i gorchuddio â thiwbiau yn ei chrud cynnal, ac rwy'n cofio'r tristwch am nad oeddwn i'n gallu gafael ynddi. 

"Arhosodd Elinor yn yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod am chwe wythnos a oedd yn gyfnod anodd i'r holl deulu, yn enwedig am ei fod adeg y Nadolig.  Roedd ganddi ddau friw ar yr ymennydd, clefyd melyn sylweddol a chynhaliwyd sganiau a phrofion diddiwedd arni, ond nid oedd angen cymorth anadlu na thrallwysiad gwaed arni diolch byth.

"Ar Nos Galan cawsom yr anrheg gorau erioed - roedd Elinor yn dal i bwyso o dan 4 pwys ond roedden ni'n cael mynd â hi gartref.  Roeddwn ar bigau'r drain yn gofalu am fabi mor fach weithiau, ac roedd pwy bynnag a wnaeth fy  rhybuddio bod babanod sydd wedi'u geni'n gynnar yn crio mwy yn gywir, ond roedd hi'n wych cael bod gartref, fel teulu, ar ôl yr holl amser.

Rhodd sylweddol i uned gofal arbennig i fabanod yn Wrecsam am yr anrheg Nadolig gorau erioed

"I rieni babanod sy'n cael eu geni yn gynnar, rydym yn dymuno'r gorau i chi ar eich taith ac i bawb ar yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod, yn enwedig yr aelodau o staff sydd yn dal yno ac yn ein cofio, rydym yr un mor eithriadol o ddiolchgar i chi heddiw ag yr oeddem 21 o flynyddoedd yn ôl."

Mae cychwyn cynnar Elinor a'r cyswllt dilynol â thîm yr Uned dros y blynyddoedd wedi cyfrannu at ei diddordeb mewn gwyddoniaeth a meddygaeth.  Wedi cael y marciau uchaf yn ei holl arholiadau TGAU a Lefel A, mae hi bellach yn ei blwyddyn olaf yn astudio Gwyddoniaeth Feddygol ym Mhrifysgol Caerwysg a hi yw Golygydd Gwyddoniaeth papur newydd ei phrifysgol.

Dywedodd Karen Hughes, Rheolwr yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod:  "Rydym wrth ein boddau'n clywed am lwyddiant Elinor ac rydym yn ddiolchgar am y cymorth parhaus yr ydym yn ei dderbyn gan Karen ac Andy. Rydym yn dymuno'r gorau iddyn nhw yn y dyfodol.  Pen-blwydd Hapus."