Neidio i'r prif gynnwy

Cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd

Mae croeso i aelodau o’r cyhoedd ymuno â ni yn ystod cyfarfodydd a gynhelir yn gyhoeddus, lle gallant ofyn cwestiynau priodol sy’n berthnasol i’r agenda ym marn y Cadeirydd.

Cynhelir cyfarfodydd wyneb yn wyneb.

I ymuno ag unrhyw un o’r cyfarfodydd a gynhelir yn gyhoeddus, gweler y ddolen isod sy’n nodi’r lleoliadau:

30.3.23 : Cyrraedd yma| Venue Cymru

Mae papurau ar gyfer y cyfarfodydd ar gael 5 diwrnod gwaith cyn y cyfarfodydd yn unol â darpariaethau Rheolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd, ac mae’r rhain ar gael ar waelod y dudalen hon.

Gan y bydd y Bwrdd Iechyd yn ‘cyfarfod yn gyhoeddus’, mae’n bwysig nodi nad yw hwn yn gyfarfod cyhoeddus. Mewn cyfarfod cyhoeddus, gellir gofyn cwestiynau yn ystod y cyfarfod. Ond mae cwestiynau’n cael eu hateb ar ôl cwblhau’r broses o ystyried yr holl eitemau ar yr agenda yn ystod cyfarfod a gynhelir yn gyhoeddus.

Felly, bydd y Cadeirydd yn trafod cwestiynau gan aelodau o’r cyhoedd yn eu tro ar ddiwedd y cyfarfod.

I’r perwyl hwn, rydym yn darparu ar gyfer cwestiynau ymlaen llaw hyd at dri diwrnod gwaith cyn y cyfarfod, er mwyn gallu darparu ymatebion cywir yn brydlon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau sy’n ymwneud ag eitemau ar yr agenda anfonwch e-bost at y cyfeiriad isod:

BCU.OBS@wales.nhs.uk

Caiff y Cadeirydd ddefnyddio’i ddisgresiwn wrth benderfynu a ddylid derbyn cwestiynau sy’n cael eu codi gan y cyhoedd ar ddiwrnod y cyfarfod. O dan yr amgylchiadau hyn, mae’r Bwrdd yn cadw’r hawl i ohirio darparu ymateb er mwyn caniatáu digon o amser ar gyfer dilysu a chywirdeb, fel arfer o fewn 7 diwrnod gwaith.

Rheolau Sefydlog: GIG CYMRU

Aelodau'r Bwrdd

Mae gwybodaeth am Aelodau'r Bwrdd Iechyd ar gael yma.

Dyddiad, Lleoliad ac amser  Agenda a phapurau
2023  

30.3.23

Bwrdd Iechyd

Ystafell Ogwen, Venue Cymru, Llandudno 

LL30 1BB

9.30am

Agenda 30.3.23

26.1.23

Bwrdd Iechyd

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Ymddiriedolwyr

 

Agenda Bwrdd Iechyd 26.1.23

Agenda CCB Ymddiriedolwyr 26.1.23

BCU Live Stream - YouTube

2022  

24.11.22

Bwrdd Iechyd

Agenda Bwrdd Iechyd 24.11.22 - ENG

20.10.22

Cyfarfod ar Y Cyd

BIPBC ~ CIC

 

Agenda - Cyfarfod ar Y Cyd

BIPBC CICGC 

via Zoom, YouTube.

BCU Live Stream - YouTube

10am

 

29.9.22

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

15:30pm - 17:00pm

CCB Agenda V1.0 Eng


CCB 29.9.23

CCB

3.30 pm - 5.00 pm at Venue Cymru, Llandudno.

Agenda a Phapurau :

Health Board Meetings - Betsi Cadwaladr University Health Board (nhs.wales)

Mae'n bleser gennym eich gwahodd i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Bwrdd Iechyd  Prifysgol Betsi Cadwaladr a gynhelir wyneb yn wyneb rhwng 3.30pm a 5.00pm yn Venue Cymru, Llandudno.

Ymunwch â ni i glywed gan y Cadeirydd Mark Polin a'r Prif Weithredwr Jo Whitehead wrth iddynt ein tywys drwy berfformiad y Bwrdd Iechyd y llynedd ac yn edrych ymlaen at yr heriau a'r cyfleoedd yn 2022/23.

Bydd yr holl bapurau ar gyfer y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, yn cynnwys copïau electroneg o Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Blynyddol 2021/22 ar gael ar:

Cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (GIG.Cymru)

Edrychwn ymlaen at eich croesawu chi i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 29 Medi 2022

Mark Polin                        Jo Whitehead

 

29.9.22

Bwrdd Iechyd

Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

11:00 am

 Agenda Bwrdd Iechyd  29.9.22 ENG V2.0

11:00 am

 

24.8.22

Cyfarfod Arbennig y Bwrdd Iechyd

14:00

Agenda 24.8.22 v1.0

 

Cyfarfod Arbennig Y Bwrdd Iechyd  - YouTube

4.8.22

Bwrdd Iechyd

9.30am

Agenda  Bwrdd Iechyd 4.8.22

 

26.5.22

Bwrdd Iechyd

Agenda Bwrdd Iechyd 26.5.22 v1.0

 

21.4.22

Cyfarfod ar y Cyd

BIPBC / CIC

10.00am

Agenda Cyfarfod ar y cyd BIPBC  CIC21.4.22 v1.0

 

30.3.22

Bwrdd Iechyd (cyllideb) 

 

10.3.22

Bwrdd Iechyd 9.30am

Agenda Bwrdd Iechyd 10.3.22 v2.0

15.2.22

Cyfarfod Arbennig Y Bwrdd Iechyd

10.30am

Agenda Bwrdd Iechyd cyfarfod arbennig v2.0

20.1.22

9.30am 

Bwrdd Iechyd a Cyfarfod Ymddiriedolwyr 

Agenda Bwrdd Iechyd

Agenda Cyfarfod Ymddiriedolwyr 

 

2021  

18.11.21

Bwrdd Iechyd 9.30am

Agenda v2.0

Adroddiad Ymchwiliad Holden 

21.10.21

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC 2.00pm

 

Agenda

23.9.21

Bwrdd Iechyd 9.30am

 

Agenda f1.0

Eitem 21.165

Cofnodion

29.7.21

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol  9.30am

Agenda V1.0

Cofnodion

 

15.7.21

Bwrdd Iechyd 9.30am

Agenda v3.0 (wedi newid 13.7.21)

Eitem 21.137

Cywiriad ar ol y cyfarfod eitem 21.112

Cofnodion

20.5.21

Bwrdd Iechyd 9.30am

Agenda V2.0

Cofnodion

22.4.21

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC  2.00pm 

 

Agenda

Cofnodion

30.3.21

Bwrdd Iechyd 9.30am

                                    Agenda (wedi'i ddiweddaru 27.3.21)

21/66 Diweddariad Covid-19

Cofnodion

11.3.21

Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd 9.30am

Bwrdd Iechyd 10.15am

genda

Agenda (wedi'i ddiweddaru 8.3.21)

Cofnodion

Cofnodion Ymddiriedolwyr y Bwrdd

21.1.21

Bwrdd Iechyd 9.30am

Agenda (wedi'i ddiweddaru 15.1.21)

Eitem 21.14 diweddariad Covid sleidiau cyflwyniad

Cofnodion

2020  
12.11.20
Bwrdd Iechyd 10.15am

Agenda

Cofnodion

15.10.20

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC 10.00am

 

Agenda

Eitem B20/5.4

Cofnodion

24.9.20
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 9.30am
Bwrdd Iechyd 11.30am
 

Agenda CCB

Agenda Bwrdd Iechyd

Cofnodion Bwrdd lechyd

Cofnodion CCB

23.7.20
Bwrdd Iechyd 10.00am
 

Agenda

Eitem 20.72 Covid-19 Diweddariad ar y Pandemig   

Cofnodion

21.5.20

Bwrdd Iechyd 2.30pm

Agenda

Cofnodion

14.5.20
Bwrdd Iechyd 10.30am
 

Agenda

Cofnodion

15.4.20

Bwrdd Iechyd 10.30am

Agenda

Cofnodion

21.4.20

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC 2pm

CYFARFOD WEDI'I GANSLO
26.3.20
Bwrdd Iechyd 9.30am
Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug CH7 1PZ

CYFARFOD WEDI'I GANSLO

 

23.1.20
Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd 1.30pm
 
Bwrdd Iechyd 2pm
Neuadd Reichel, ***
Prifysgol Bangor

Agenda Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd

Cofnodion

Agenda Cyfarfod Y Bwrdd Iechyd

Cofnodion

2019  
Bwrdd Iechyd
7.11.2019
9.30am
Porth Eirias, Bae Colwyn LL29 8HH

Agenda

Cofnodion

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC

10.10.2019
10.00am
Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

Agenda

Eitem B19.7

Cofnodion

Bwrdd Iechyd

5.9.2019
10.00am
Canolfan Fusnes Conwy 

Agenda

19.139

19.140

19.142

Cofnodion

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfod Bwrdd Iechyd

25.7.19

10.30am CCB
11.30am Bwrdd Iechyd
Neuadd Reichel, ***
Prifysgol Bangor 

CCB Agenda

Cofnodion

A19.2

A19.3

A19.4

Bwrdd Iechyd Agenda

Cofnodion Bwrdd Iechyd

Bwrdd Iechyd
2.5.2019
10.00am
Ystafell Deganwy, Venue Cymru

Agenda

Cofnodion

Bwrdd Iechyd

28.3.2019
10.30am
Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

Agenda

Eitem 19.58 EQIA

Bwrdd Iechyd

28.2.2019
10.00am
Neuadd Reichel,
Bangor

Ni chafodd y cyfarfod ei gynnal

Bwrdd Iechyd

24.01.2019
11.00am
Porth Eirias,
Bae Colwyn
​​​​​​

Agenda

Eitem 19.17 Atodiadau

Cofnodion

Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd

24.01.2019
3.00pm
Porth Eirias, Bae Colwyn

Agenda

Eitem 19.37

Eitem 19.38

Eitem 19.39

Cofnodion