Cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen wefan: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/94109

Cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn ymrwymedig i onestrwydd a thryloywder, ac mae'n gwneud cymaint o'i fusnes â phosibl mewn sesiwn lle mae croeso, fel arfer, i aelodau'r cyhoedd fynychu a gwylio. Fodd bynnag, yn sgil y cyngor a'r arweiniad presennol am y Coronafeirws (COVID-19), penderfynwyd ym mis Mawrth 2020 i beidio ag ymgynnull neu ymgasglu mewn grwpiau ar gyfer cyfarfodydd er diogelwch y cyhoedd, ein staff ac aelodau’r Bwrdd. Ers hynny, rydym wedi bod yn cynnal ein cyfarfodydd o’r Bwrdd yn rhithwir gan gyhoeddi ein papurau ymlaen llaw.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch kate.dunn2@wales.nhs.uk.

Aelodau'r Bwrdd
Mae gwybodaeth am Aelodau'r Bwrdd Iechyd ar gael yma.

Dyddiad, amser a
lleoliad
Bwndeli a chofnodion
2020  
12.11.20
Bwrdd Iechyd 9.30am
 

15.10.20

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC 10.00am

 
24.9.20
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 9.30am
Bwrdd Iechyd 11.30am
 

Agenda CCB

Agenda Bwrdd Iechyd

Aelodau'r Bwrdd

23.7.20
Bwrdd Iechyd 10.00am
 

Agenda

Eitem 20.72 Covid-19 Diweddariad ar y Pandemig   

21.5.20

Bwrdd Iechyd 2.30pm

Agenda

Cofnodion

14.5.20
Bwrdd Iechyd 10.30am
 

Agenda

Cofnodion

15.4.20

Bwrdd Iechyd 10.30am

Agenda

Cofnodion

21.4.20

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC 2pm

CYFARFOD WEDI'I GANSLO
26.3.20
Bwrdd Iechyd 9.30am
Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug CH7 1PZ

CYFARFOD WEDI'I GANSLO

O ganlyniad i'r sefyllfa barhaus a chyfnewidiol yn ymwneud â Covid-19, mae'r Cadeirydd wedi penderfynu gohirio cyfarfod y Bwrdd Iechyd o 26 Mawrth 2020.  Caiff dyddiadau newydd eu cyhoeddi a'u cadarnhau trwy'r tudalennau gwe hyn.

23.1.20
Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd 1.30pm
 
Bwrdd Iechyd 2pm
Neuadd Reichel, ***
Prifysgol Bangor

Agenda Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd

 

Agenda Cyfarfod Y Bwrdd Iechyd

Cofnodion

2019  
Bwrdd Iechyd
7.11.2019
9.30am
Porth Eirias, Bae Colwyn LL29 8HH

Agenda

Cofnodion

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC

10.10.2019
10.00am
Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

Agenda

Eitem B19.7

Bwrdd Iechyd

5.9.2019
10.00am
Canolfan Fusnes Conwy 

Agenda

19.139

19.140

19.142

Cofnodion

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfod Bwrdd Iechyd

25.7.19

10.30am CCB
11.30am Bwrdd Iechyd
Neuadd Reichel, ***
Prifysgol Bangor 

CCB Agenda

Cofnodion

A19.2

A19.3

A19.4

Bwrdd Iechyd Agenda

Cofnodion Bwrdd Iechyd

Bwrdd Iechyd
2.5.2019
10.00am
Ystafell Deganwy, Venue Cymru

Agenda

Cofnodion

Bwrdd Iechyd

28.3.2019
10.30am
Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

Agenda

Eitem 19.58 EQIA

Bwrdd Iechyd

28.2.2019
10.00am
Neuadd Reichel,
Bangor

Ni chafodd y cyfarfod ei gynnal

Bwrdd Iechyd

24.01.2019
11.00am
Porth Eirias,
Bae Colwyn
​​​​​​

Agenda

Eitem 19.17 Atodiadau

Cofnodion

Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd

24.01.2019
3.00pm
Porth Eirias, Bae Colwyn

Agenda

Eitem 19.37

Eitem 19.38

Eitem 19.39

Cofnodion

Rhannu: