Cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd

Methu dod o hyd i'r hyn rydych chi'n chwilio amdano? Ewch i'r hen wefan: http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/861/tudalen/94109

Cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd (mae gwybodaeth am Aelodau'r Bwrdd Iechyd ar gael yma)

Dyddiad, amser a
lleoliad
Bwndeli a chofnodion
26.3.20
Bwrdd Iechyd
9.30
Preswylfa, Ffordd Hendy, Yr Wyddgrug CH7 1PZ
 
23.1.20
13.30 Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd
14.00 Bwrdd Iechyd
Neuadd Reichel, ***
Prifysgol Bangor

Agenda Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd

Agenda Cyfarfod Y Bwrdd Iechyd

 

Bwrdd Iechyd
7.11.2019
9.30am
Porth Eirias, Bae Colwyn LL29 8HH

Agenda

19.172 i ddilyn

Cyfarfod Bwrdd ar y cyd BIPBC a CICGC

10.10.2019
10.00am
Venue Cymru, Llandudno LL30 1BB

Agenda

Eitem B19.7

Bwrdd Iechyd

5.9.2019
10.00am
Canolfan Fusnes Conwy 

Agenda

19.139

19.140

19.142

Cofnodion

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a Chyfarfod Bwrdd Iechyd

25.7.19

10.30am CCB
11.30am Bwrdd Iechyd
Neuadd Reichel, ***
Prifysgol Bangor 

CCB Agenda

Cofnodion

A19.2

A19.3

A19.4

Bwrdd Iechyd Agenda

Cofnodion Bwrdd Iechyd

Bwrdd Iechyd
2.5.2019
10.00am
Ystafell Deganwy, Venue Cymru

Agenda

Cofnodion

Bwrdd Iechyd

28.3.2019
10.30am
Canolfan Catrin Finch, Wrecsam

Agenda

Eitem 19.58 EQIA

Bwrdd Iechyd

28.2.2019
10.00am
Neuadd Reichel,
Bangor

Ni chafodd y cyfarfod ei gynnal

Bwrdd Iechyd

24.01.2019
11.00am
Porth Eirias,
Bae Colwyn
​​​​​​

Agenda

Eitem 19.17 Atodiadau

Cofnodion

Ymddiriedolwyr y Bwrdd Iechyd

24.01.2019
3.00pm
Porth Eirias, Bae Colwyn

Agenda

Eitem 19.37

Eitem 19.38

Eitem 19.39

Cofnodion

***Rhaid cael trwyddedau parcio o dderbynfa Neuadd Reichel ar ddiwrnod y cyfarfod a rhaid eu harddangos ar gerbydau.

Mae’n bosib i'r lleoliadau newid yn ystod y flwyddyn, dewch yn ôl i weld yr wybodaeth ddiweddaraf cyn pob cyfarfod.

Bydd cyfarfodydd y Bwrdd Iechyd yn cael eu cynnal yn gyhoeddus ac mae croeso i bobl ddod i wylio. Bydd gofyn i'r rheini sy'n bresennol lofnodi cofrestr a bydd yr wybodaeth hon yn cael ei chadw ar gofnod corfforaethol y Bwrdd Iechyd. Os hoffech chi ddod i gyfarfod, neu os oes gennych ofynion penodol ee yr angen am Ddehonglydd Iaith Arwyddion Prydain neu ddolen clyw, cysylltwch â Kate Dunn ar (01248) 384937 neu e-bost: Kate.Dunn2@wales.nhs.uk

Rhannu: