Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Blynyddol Busnes y Bwrdd

Mae'r Bwrdd Iechyd yn cynhyrchu rhaglen o fusnes mae'n ei gynllunio ar gyfer ei gylch o Gyfarfodydd Bwrdd. Er bod yr agenda ar gyfer Cyfarfodydd y Bwrdd yn ddeinamig, mae'r Cynllun Blynyddol yn rhoi trosolwg lefel uchel o'r busnes sy'n debygol o gael ei gyflwyno ar adeg benodol o'r flwyddyn.

Mae'r cynllun ar gael drwy’r ddolen isod:

Cynllun Blynyddol Busnes y Bwrdd

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw bwnc neu eitem benodol ac eisiau eglurhad am y rhaglen ddiweddaraf, cysylltwch â Kate Dunn.

Ffon: 01248 384 937