Neidio i'r prif gynnwy

Adroddiadau Blynyddol a Chyfrifon

Yn yr un modd â phob corff corfforaethol mawr arall, mae'n rhaid i'r Bwrdd Iechyd gyhoeddi adroddiad blynyddol bob blwyddyn. Bydd yn cael ei gyflwyno'n ffurfiol yn y cyfarfod blynyddol cyhoeddus. Rheoliadau sy'n nodi beth fydd yn yr adroddiad, ond yn y bôn, mae'r adroddiad blynyddol yn ddogfen gyhoeddus bwysig sy'n rhoi trosolwg o'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn y Bwrdd Iechyd yn ystod y flwyddyn, sut rydym wedi bod yn perfformio a sut rydym wedi gwario ein harian.

Mae ein Hadroddiadau Blynyddol ar gyfer y blynyddoedd diwethaf ar gael drwy’r ddolen ganlynol: 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2022/23

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2021/22

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2020/21

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2019/20

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018/19

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2017/18

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016/17 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2015/16

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2014/15

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2013/14

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2012/13

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2011/12

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2010/11

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2009/10

Adolygiad Blynyddol: 

Adolygiad Blynyddol 2022/23