Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

29/04/21
Nyrs o Wrecsam yn dod yn arbenigwr cyntaf elusen yng Nghymru

Penodwyd nyrs o Ysbyty Maelor Wrecsam fel y nyrs arbenigol gyntaf yng Nghymru ar gyfer yr elusen Crohns and Colitis UK (CCUK).

27/04/21
Ymarferydd Adran Llawdriniaethau yn Ysbyty Gwynedd yn dathlu 50 mlynedd o weithio i'r GIG

Mae Ymarferydd Adran Llawdriniaethau (OPD) yn Ysbyty Gwynedd yn nodi 50 mlynedd yn y GIG y mis hwn.

26/04/21
Gwasanaeth drwy ffenestr y car i gleifion y galon yn Llanfairfechan

Mae cleifion sydd â rheoliadur y galon a dyfeisiau cardiaidd wedi'u mewnblannu yn elwa o wasanaeth drwy ffenestr y car yn ystod y pandemig COVID.

23/04/21
Ysbyty Gwynedd yw'r ysbyty cyntaf yng Nghymru i dderbyn gwobr fawreddog Coleg Brenhinol yr Anaesthetyddion

Mae adran Anesthetig Ysbyty Gwynedd ym Mangor wedi ei chydnabod am ddarparu'r ansawdd uchaf o ofal i'w chleifion. 

23/04/21
Bwrdd iechyd yn helpu i lansio sesiynau Cwestiwn ac Ateb rhithiol ar y brechlyn COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cymryd rhan mewn dwy sesiwn Cwestiwn ac Ateb ar frechlynnau COVID-19, ble bydd cwestiynau pobl yn cael eu hateb gan arbenigwyr meddygol.

21/04/21
Lansio gwasanaeth cefnogi newydd i bobl yng Ngogledd Cymru â phroblemau iechyd meddwl

Mae gwasanaeth cefnogi ar-lein wedi ei lansio i helpu i leihau unigrwydd ac unigedd i bobl â phroblemau iechyd meddwl a’u gofalwyr ledled Gogledd Cymru.

 

16/04/21
Meddyg Ymgynghorol yn ennill dwy wobr fawreddog Hyfforddwr y Flwyddyn

Mae meddyg ymgynghorol o Ysbyty Maelor Wrecsam wedi ennill dwy Wobr Hyfforddwr y Flwyddyn gan Goleg Brenhinol yr Obstetregwyr a'r Gynaecolegwyr (RCOG) a gan Hyfforddeion yng Nghymdeithas Obstetreg a Gynaecoleg Cymru.

15/04/21
Staff gofal iechyd yn Ysbyty Gwynedd yn cymryd rhan mewn treial cenedlaethol i ddeall imiwnedd COVID

Mae staff yn Ysbyty Gwynedd yn cymryd rhan mewn treial cenedlaethol sy’n bwriadu canfod p’un ai yw gweithwyr gofal iechyd sydd wedi cael COVID-19 yn flaenorol wedi cael eu hamddiffyn rhag pyliau o’r haint yn y dyfodol.  

14/04/21
Cleifion iechyd meddwl yn ymrwymo i wasanaethu'r gymuned mewn ymdrech i godi arian.

Mae cleifion yn Uned Diogelwch Canolig Tŷ Llywelyn Llanfairfechan yn cefnogi'r gymuned leol yn ystod y pandemig COVID-19 drwy roi un droed o flaen y llall.

08/04/21
Dietegydd yn annog merched beichiog i gymryd ychwanegiadau asid ffolig

Mae'r Dietegydd Iechyd Cyhoeddus, Andrea Basu, yn annog merched beichiog a'r rhai sy'n ceisio beichiogi i sicrhau eu bod yn cael digon o asid ffolig, yn dilyn pryderon bod y pandemig COVID-19 wedi cael effaith ar allu teuluoedd i gael mynediad at fitaminau.

06/04/21
Archwilio safle newydd ar gyfer uned iechyd meddwl o'r radd flaenaf yn Sir Ddinbych

Gall uned iechyd meddwl cleifion mewnol o’r radd flaenaf gael ei adeiladu mewn lleoliad newydd ar gampws Ysbyty Glan Clwyd, ar ôl i ganiatâd cynllunio ar gyfer lleoliad gwell gael ei wrthod.

01/04/21
Annog y cyhoedd i fod yn wyliadwrus a defnyddio'r gwasanaethau gofal iechyd yn ddoeth dros benwythnos y Pasg

Wrth i benwythnos y Pasg agosáu, mae arweinwyr awdurdodau lleol a staff gofal iechyd yn annog y cyhoedd i barhau i gadw at y cyfyngiadau cyfredol i atal lledaeniad pellach COVID-19.