Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

31/07/19
Mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu'r Ysbyty Cymuned Gogledd Sir Ddinbych newydd yn Y Rhyl

Bydd yr ysbyty newydd, a fydd yn cael ei adeiladu wrth ochr yr Ysbyty Brenhinol Alexandra presennol, yn cynnwys cyfleusterau modern, addas i bwrpas ar gyfer gwasanaethau newydd a gwasanaethau cyfredol ar y safle.

30/07/19
Canolfan dros nos i gael ei ymestyn nes 2020 yn Ysbyty Alltwen

Bydd Uned Mân Anafiadau Ysbyty Alltwen yn parhau ar agor 24 awr y diwrnod i sicrhau y gall ygymuned gael mynediad at ofal nad yw'n frys hyd nes fis Mawrth 2020.

Rhaglen gyflogi newydd yn helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl ddarganfod gwaith ac aros mewn gwaith
Rhaglen gyflogi newydd yn helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl ddarganfod gwaith ac aros mewn gwaith
26/07/19
Rhaglen gyflogi newydd yn helpu pobl â phroblemau iechyd meddwl ddarganfod gwaith ac aros mewn gwaith

Mae pobl sy'n cael trafferth cadw swydd oherwydd problemau iechyd meddwl yn cael eu hannog i fanteisio ar wasanaeth cefnogi newydd, y cyntaf o'i fath yng Nghymru.

Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd yn cael ei hystyried ymysg y gorau yn y Deyrnas Unedig gan feddygon dan hyfforddiant
Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd yn cael ei hystyried ymysg y gorau yn y Deyrnas Unedig gan feddygon dan hyfforddiant
25/07/19
Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd yn cael ei hystyried ymysg y gorau yn y Deyrnas Unedig gan feddygon dan hyfforddiant

Mae meddygon dan hyfforddiant wedi gosod Adran Achosion Brys Ysbyty Gwynedd fel un o’r llefydd gorau i hyfforddi ynddo yn y Deyrnas Unedig.  

<div><br></div><div><span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Seicolegydd wedi
' title='Seicolegydd wedi'i dewis fel pencampwr diabetes dros Wrecsam' loading='lazy'/>
<div><br></div><div><span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Seicolegydd wedi
' title='Seicolegydd wedi'i dewis fel pencampwr diabetes dros Wrecsam' loading='lazy'>
23/07/19
Seicolegydd wedi'i dewis fel pencampwr diabetes dros Wrecsam

Mae seicolegydd o Wrecsam wedi'i dewis fel Pencampwr Clinigol ar gyfer Diabetes UK, er mwyn helpu i drawsnewid gofal i bobl sy'n byw gyda diabetes yn yr ardal.

<div><br></div><div><span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Partneriaeth Arloesol yn Rhoi Dewis a Chymorth i Deuluoedd</span><br></div>
<div><br></div><div><span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Partneriaeth Arloesol yn Rhoi Dewis a Chymorth i Deuluoedd</span><br></div>
23/07/19
Partneriaeth Arloesol yn Rhoi Dewis a Chymorth i Deuluoedd

Mae partneriaeth arloesol sydd â'r nod o roi dewis i deuluoedd yng Ngogledd Cymru o ran ble y bydd eu plentyn sydd â salwch difrifol yn marw wedi'i lansio gan Hosbis Plant Tŷ Gobaith a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Mwy na 300 o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn rhannu syniadau ar wella gwasanaethau cymunedol
Mwy na 300 o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn rhannu syniadau ar wella gwasanaethau cymunedol
23/07/19
Mwy na 300 o weithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol yn rhannu syniadau ar wella gwasanaethau cymunedol

Daeth cydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol ar draws Gogledd Cymru at ei gilydd i rannu syniadau a dysgu mewn cynhadledd gofal cymunedol yn Llandudno.

Tîm Anableddau Dysgu Gogledd Cymru sy’n “mynd gam ymhellach” ar y rhestr fer am brif wobr iechyd cenedlaethol
Tîm Anableddau Dysgu Gogledd Cymru sy’n “mynd gam ymhellach” ar y rhestr fer am brif wobr iechyd cenedlaethol
19/07/19
Tîm Anableddau Dysgu Gogledd Cymru sy'n "mynd gam ymhellach" ar y rhestr fer am brif wobr iechyd cenedlaethol

Mae tîm gofal iechyd sydd wedi’u lleoli yn Llanfairfechan wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer am brif wobr genedlaethol am “fynd gam ymhellach” i wella ansawdd bywyd pobl sydd ag anableddau dysgu.

Codwyd dros £3,500 er cof am ddyn poblogaidd o Ynys Môn tuag at Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd
Codwyd dros £3,500 er cof am ddyn poblogaidd o Ynys Môn tuag at Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd
19/07/19
Codwyd dros £3,500 er cof am ddyn poblogaidd o Ynys Môn tuag at Uned Gofal Dwys Ysbyty Gwynedd

Mae dyweddi dyn o Ynys Môn a fu farw'n drist iawn ar ôl cael gwaedlif yr ymennydd wedi codi dros £3,500 tuag at yr Uned Gofal Dwys yn Ysbyty Gwynedd.

Cyhoeddi cynlluniau newydd i gefnogi iechyd meddwl yn y gymuned gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
Cyhoeddi cynlluniau newydd i gefnogi iechyd meddwl yn y gymuned gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr
17/07/19
Cyhoeddi cynlluniau newydd i gefnogi iechyd meddwl yn y gymuned gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr

Mae cynlluniau i gyflwyno cefnogaeth yn gynt i bobl â phroblemau iechyd meddwl wedi cael eu cyhoeddi gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Ysbyty Maelor Wrecsam y cyntaf yng Nghymru i gynnig llawfeddygaeth clun newydd a rhyddhau
Ysbyty Maelor Wrecsam y cyntaf yng Nghymru i gynnig llawfeddygaeth clun newydd a rhyddhau
17/07/19
Ysbyty Maelor Wrecsam y cyntaf yng Nghymru i gynnig llawfeddygaeth clun newydd a rhyddhau'r un diwrnod

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi dod yr ysbyty cyntaf yng Nghymru i wneud llawfeddygaeth clun newydd a rhyddhau ar yr un diwrnod.

Dathliadau lu wrth i ward newydd agor yn Ysbyty Bryn Beryl
Dathliadau lu wrth i ward newydd agor yn Ysbyty Bryn Beryl
12/07/19
Dathliadau lu wrth i ward newydd agor yn Ysbyty Bryn Beryl

Mae ward newydd sydd wedi gwella'r amgylchedd i gleifion a staff wedi agor yn swyddogol yn Ysbyty Bryn Beryl.

Cloch Diwedd Triniaeth Newydd yn nodi taith babi Theo at wella
Cloch Diwedd Triniaeth Newydd yn nodi taith babi Theo at wella
11/07/19
Cloch Diwedd Triniaeth Newydd yn nodi taith babi Theo at wella

Mae Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cael cloch newydd i helpu cleifion nodi diwedd eu triniaeth.

Nyrs ysbrydoledig yn cael ei chydnabod am ei hymroddiad i wasanaethau strôc
Nyrs ysbrydoledig yn cael ei chydnabod am ei hymroddiad i wasanaethau strôc
11/07/19
Nyrs ysbrydoledig yn cael ei chydnabod am ei hymroddiad i wasanaethau strôc

Mae nyrs o Wrecsam sydd wedi cael ei disgrifio fel arweinydd ysbrydoledig gan ei chydweithwyr, ac yn bencampwr ar gyfer gwasanaethau strôc wedi cael ei chydnabod gyda gwobr fawreddog.

Graddedigion Prosiect SEARCH yn dathlu blwyddyn lwyddiannus
Graddedigion Prosiect SEARCH yn dathlu blwyddyn lwyddiannus
10/07/19
Graddedigion Prosiect SEARCH yn dathlu blwyddyn lwyddiannus

Daeth grŵp o interniaid Prosiect SEARCH yn raddedigion balch y mis hwn, gan dderbyn eu tystysgrifau mewn seremoni gyda’u teuluoedd yn bresennol.

Tîm iechyd meddwl Wrecsam yn y ras am brif wobr iechyd y Deyrnas Unedig
Tîm iechyd meddwl Wrecsam yn y ras am brif wobr iechyd y Deyrnas Unedig
10/07/19
Tîm iechyd meddwl Wrecsam yn y ras am brif wobr iechyd y Deyrnas Unedig

Mae tîm iechyd meddwl yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi cael eu rhoi ar y rhestr fer am wobr genedlaethol fawreddog.

<div><span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Arddangosfa gelf iechyd meddwl yn agor yn Ysbyty Gwynedd</span><br></div>
<div><span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Arddangosfa gelf iechyd meddwl yn agor yn Ysbyty Gwynedd</span><br></div>
09/07/19
Arddangosfa gelf iechyd meddwl yn agor yn Ysbyty Gwynedd

Mae arddangosfa'n dangos gwaith celf o raglen therapi iechyd meddwl arloesol a gynhelir yng nghyffiniau Eryri wedi'i hagor yn Ysbyty Gwynedd.

Mae un sydd wedi goroesi canser y fron wedi codi dros £25,000 er mwyn diolch i staff Ysbyty Glan Clwyd am
Mae un sydd wedi goroesi canser y fron wedi codi dros £25,000 er mwyn diolch i staff Ysbyty Glan Clwyd am
05/07/19
Mae un sydd wedi goroesi canser y fron wedi codi dros £25,000 er mwyn diolch i staff Ysbyty Glan Clwyd am 'driniaeth o'r radd flaenaf'

Mae mam o Sir Ddinbych wedi codi dros £25,000 - gyda chymorth ei ffrindiau - i ddiolch am y 'driniaeth o'r radd flaenaf' a gafodd yn Ysbyty Glan Clwyd.

Uned Gofal Brys yr Un Diwrnod i wella amseroedd triniaeth a chynyddu capasiti yn Ysbyty Glan Clwyd
Uned Gofal Brys yr Un Diwrnod i wella amseroedd triniaeth a chynyddu capasiti yn Ysbyty Glan Clwyd
03/07/19
Uned Gofal Brys yr Un Diwrnod i wella amseroedd triniaeth a chynyddu capasiti yn Ysbyty Glan Clwyd

Bydd Uned Gofal Brys yr Un Diwrnod (SDEC) newydd yn Ysbyty Glan Clwyd yn gwella amseroedd aros i bobl sydd angen gofal brys.