Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

31/05/22
Cyhoeddi nyrs weithredol newydd gan BIPBC
31/05/22
Claf awdioleg yn dweud bod troi mewnblaniad ymlaen yn "debyg i gael ei rhoi mewn gêm fideo"

Dywedodd dynes a dderbyniodd 500fed mewnblaniad cochlea adran awdioleg ysbyty ei bod yn teimlo fel pe bai wedi cael ei thaflu i mewn i "gêm fideo" pan gafodd ei actifadu.

25/05/22
Cyfeillgarwch arbennig rhwng cleifion oedrannus a disgyblion yn ennill gwobr gymunedol

Dros y flwyddyn ddiwethaf mae Ysbyty Cymuned Yr Wyddgrug ac Ysgol Bryn Gwalia wedi gweithio’n galed ac mewn ffyrdd gwreiddiol er mwyn helpu cleifion a disgyblion gadw mewn cysylltiad drwy’r pandemig COVID-19.

23/05/22
Newidiadau i drefniadau ar gyfer ymweliadau mamolaeth yng Ngogledd Cymru
19/05/22
Datblygu cynlluniau i greu Canolfan Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles newydd yng Nghaergybi
19/05/22
Clinig diagnosis cyflym o ganser 'safon aur' i'w lansio yr haf hwn

Mae clinig diagnosis cyflym, a wnaiff gwtogi amseroedd gwneud diagnosis i bobl y mae'n bosibl fod ganddynt ganser i lai na phythefnos, wedi cael ei alw yn wasanaeth "Safon Aur".

18/05/22
Bydd camera gama newydd yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn helpu i gyflymu diagnosis

Bydd cleifion yn elwa ar sganiwr cyflymach a manylach y mae disgwylir iddo gael ei osod yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn ddiweddarach eleni.

16/05/22
Cydnabod bydwragedd profedigaeth arbenigol Betsi gan y Prif Swyddog Nyrsio am wasanaeth meincnod

Mae grŵp o fydwragedd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi derbyn gwobrau am eu gwaith hanfodol yn cefnogi rhieni mewn profedigaeth sy'n dioddef colled beichiogrwydd neu golled o fabi

13/05/22
Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys 2022

Heddiw fe wnaethon ni ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Nyrsys (12 Mai) ar draws ein holl safleoedd yng Ngogledd Cymru.

13/05/22
Dietegydd ymroddedig ar y rhestr fer ar gyfer prif wobr genedlaethol maeth

Mae pleidleisio ar agor erbyn hyn i Fran Allsop, dietegydd cofrestredig, sydd ar y rhestr fer ar gyfer Gweithiwr Proffesiynol Maeth Clinigol (CA) y Flwyddyn yn y gwobrau CA sydd i ddod.

12/05/22
Nyrsys endometriosis newydd i wella ymwybyddiaeth a diagnosis yng Ngogledd Cymru
05/05/22
Mam yn canmol tîm bydwreigiaeth Ysbyty Gwynedd ar ôl i'w babi gyrraedd yn ddiogel
03/05/22
Rhoi dros 1.6 miliwn o frechlynnau COVID-19 i bobl sy'n byw neu'n gweithio yng Ngogledd Cymru

Gwaith caled ein staff a'n gwirfoddolwyr sydd wedi sicrhau'r llwyddiant sylweddol hwn, ac mae wedi gwneud cyfraniad allweddol at yr ymateb i bandemig COVID-19.