Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

Staff ward yn gwisgo
Staff ward yn gwisgo
31/05/19
Staff ward yn gwisgo'u hesgidiau rhedeg ar gyfer Ras y Wyddfa eleni!

Mae dau ffrind sy'n gweithio gyda'i gilydd ar ward lawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd yn hyfforddi er mwyn cyflawni un o heriau dygnwch anoddaf Ewrop.

<span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Cynllun dewis iaith i wella gofal cleifion</span>
<span style="background-color: rgb(234, 244, 253);">Cynllun dewis iaith i wella gofal cleifion</span>
31/05/19
Cynllun dewis iaith i wella gofal cleifion

Bydd cleifion yn Ysbyty Glan Clwyd, Ysbyty Holywell ac Ysbyty Llandudno sy'n medru'r Gymraeg yn elwa ar ehangu cynllun gwella ansawdd arloesol.

Staff anableddau dysgu yn cymryd rhan mewn her elusen 300 milltir
Staff anableddau dysgu yn cymryd rhan mewn her elusen 300 milltir
28/05/19
Staff anableddau dysgu yn cymryd rhan mewn her elusen 300 milltir

Mae tîm o staff anableddau dysgu GIG ar fin cerdded strydoedd a mynyddoedd Gogledd Cymru fel rhan o her elusen egniol.

Côr Roc cyntaf y GIG yn paratoi at eu perfformiad mawr cyntaf
Côr Roc cyntaf y GIG yn paratoi at eu perfformiad mawr cyntaf
22/05/19
Côr Roc cyntaf y GIG yn paratoi at eu perfformiad mawr cyntaf

Mae staff a gwirfoddolwyr y GIG ac aelodau'r cyhoedd wedi taro nodyn cadarnhaol drwy lansio côr roc newydd.

Llawfeddyg o Ysbyty Gwynedd i gael ei urddo yn yr Eisteddfod Genedlaethol
Llawfeddyg o Ysbyty Gwynedd i gael ei urddo yn yr Eisteddfod Genedlaethol
20/05/19
Llawfeddyg o Ysbyty Gwynedd i gael ei urddo yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Bydd llawfeddyg o Ysbyty Gwynedd yn cael ei gydnabod am gofleidio'r Gymraeg yn yr Eisteddfod eleni.

Lansio bagiau o roddion newydd i famau ar yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod yn Ysbyty Maelor Wrecsam
Lansio bagiau o roddion newydd i famau ar yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod yn Ysbyty Maelor Wrecsam
20/05/19
Lansio bagiau o roddion newydd i famau ar yr Uned Gofal Arbennig i Fabanod yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae nyrsys yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi lansio cynllun i roi bagiau wedi’u llenwi ag eitemau defnyddiol i rieni newydd yn ystod eu harhosiad yn yr ysbyty.

Metron o Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug yn ymddeol ar ôl 46 mlynedd o wasanaeth
Metron o Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug yn ymddeol ar ôl 46 mlynedd o wasanaeth
20/05/19
Metron o Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug yn ymddeol ar ôl 46 mlynedd o wasanaeth

Daeth staff yn Ysbyty'r Wyddgrug ynghyd am de parti i ffarwelio â Metron Julie Mackreth ac i ddymuno yn dda iddi ar gyfer ei hymddeoliad.

Nyrs Adsefydlu Cardiaidd o Wrecsam yn codi miloedd ar gyfer elusen y galon
Nyrs Adsefydlu Cardiaidd o Wrecsam yn codi miloedd ar gyfer elusen y galon
17/05/19
Nyrs Adsefydlu Cardiaidd o Wrecsam yn codi miloedd ar gyfer elusen y galon

Fe redodd Nyrs Adsefydlu Cardiaidd hael o Wrecsam, Farathon Llundain ar gyfer Sefydliad Prydeinig y Galon, gan godi dros £3k ar gyfer yr elusen.

Ap ffôn symudol yn helpu cleifion cemotherapi i aros yn ddiogel yn ystod eu triniaeth yn Ysbyty Gwynedd
Ap ffôn symudol yn helpu cleifion cemotherapi i aros yn ddiogel yn ystod eu triniaeth yn Ysbyty Gwynedd
17/05/19
Ap ffôn symudol yn helpu cleifion cemotherapi i aros yn ddiogel yn ystod eu triniaeth yn Ysbyty Gwynedd

Mae meddygon yn Ysbyty Gwynedd yn profi ap ffôn clyfar fel rhan o dreial clinigol i helpu cleifion i aros mor ddiogel ag sy'n bosib yn ystod eu triniaeth cemotherapi. 

Clwb Brwydro yn rhoi cyngor ac arweiniad i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser y bledren
Clwb Brwydro yn rhoi cyngor ac arweiniad i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser y bledren
15/05/19
Clwb Brwydro yn rhoi cyngor ac arweiniad i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser y bledren

Mae cleifion canser y bledren yn estyn allan i gefnogi pobl eraill sydd wedi cael eu heffeithio gan un o ganserau mwyaf cyffredin y Deyrnas Unedig.

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Cyfarfod â
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Cyfarfod â
13/05/19
Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Cyfarfod â'r gwirfoddolwyr sy'n cefnogi unigolion mewn argyfwng yn Adrannau Achosion Brys Gogledd Cymru

Dewch i gyfarfod â'r gwirfoddolwyr ymroddgar sy'n cefnogi unigolion mewn argyfwng yn Adrannau Achosion Brys Gogledd Cymru

Addewid y Bwrdd Iechyd a Phrifysgol Bangor i gefnogi datblygiad nyrsys i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys 2019
Addewid y Bwrdd Iechyd a Phrifysgol Bangor i gefnogi datblygiad nyrsys i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys 2019
10/05/19
Addewid y Bwrdd Iechyd a Phrifysgol Bangor i gefnogi datblygiad nyrsys i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Nyrsys 2019

Bydd gan Nyrsys a Bydwragedd ar draws Gogledd Cymru fynediad gwell at gyfleoedd hyfforddiant a datblygiad fel rhan o addewid blwyddyn gyfan gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Ysgol Gwyddorau Iechyd Prifysgol Bangor

Cyfleusterau newydd i famau yn Ysbyty Glan Clwyd
Cyfleusterau newydd i famau yn Ysbyty Glan Clwyd
10/05/19
Cyfleusterau newydd i famau yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae Uned Dan Arweiniad Bydwragedd sydd newydd gael ei hailwampio yn Ysbyty Glan Clwyd yn cynnig cyfleusterau geni gwell i ddarpar famau.  

10/05/19
Elusen awdioleg Glan Clwyd yn dathlu 25 mlynedd o ofal cymunedol

Mae gwasanaeth awdioleg cymunedol sy'n cael ei redeg gan wirfoddolwyr yn dathlu 25 mlynedd o helpu trigolion yng Nghonwy, Sir Ddinbych a Sir y Fflint i glywed yn glir.

Nyrs yn derbyn gwobr am ddarparu cefnogaeth angenrheidiol i blant gydag anableddau ac anghenion cymhleth
Nyrs yn derbyn gwobr am ddarparu cefnogaeth angenrheidiol i blant gydag anableddau ac anghenion cymhleth
03/05/19
Nyrs yn derbyn gwobr am ddarparu cefnogaeth angenrheidiol i blant gydag anableddau ac anghenion cymhleth

Mae nyrs sydd wedi mynd yr ail filltir i gefnogi plant ag anableddau ac anghenion cymhleth wedi derbyn gwobr arbennig.

Uned asesu newydd Ward y Plant yn awr ar agor
Uned asesu newydd Ward y Plant yn awr ar agor
02/05/19
Uned asesu newydd Ward y Plant yn awr ar agor

Mae'r uned asesu sydd newydd ei hail ddatblygu yn Ward y Plant yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn awr ar agor gyda mwy o welyau a dau giwbicl ar wahân newydd.

 

Myfyrwraig nyrsio o Brifysgol Bangor yn cipio prif wobr genedlaethol
Myfyrwraig nyrsio o Brifysgol Bangor yn cipio prif wobr genedlaethol
02/05/19
Myfyrwraig nyrsio o Brifysgol Bangor yn cipio prif wobr genedlaethol

Mae myfyrwraig nyrsio o Brifysgol Bangor wedi cael prif wobr genedlaethol am ei gwaith gyda phobl sydd ag anableddau dysgu.

Gwirfoddolwr Robin i ddilyn gyrfa mewn Bydwreigiaeth ar ôl cael profiad amhrisiadwy yn Ysbyty Gwynedd
Gwirfoddolwr Robin i ddilyn gyrfa mewn Bydwreigiaeth ar ôl cael profiad amhrisiadwy yn Ysbyty Gwynedd
01/05/19
Gwirfoddolwr Robin i ddilyn gyrfa mewn Bydwreigiaeth ar ôl cael profiad amhrisiadwy yn Ysbyty Gwynedd

Mae mam o Rosgadfan wedi canmol cynllun gwirfoddoli am roi profiad amhrisiadwy iddi baratoi at yrfa mewn bydwreigiaeth.