Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau a Datblygiadau

Datblygiadau

Gwybodaeth am y prosiectau a'r datblygiadau mawr yn y Bwrdd Iechyd:

Cliciwch yma i weld prosiectau a datblygiadau sydd wedi’u harchifio.

Diweddariadau

Diweddariadau, gwybodaeth a datganiadau i’r wasg gan y Bwrdd Iechyd, y trydydd sector a phartneriaid.

Cliciwch yma i weld diweddariadau a datganiadau i’r wasg wedi’u harchifo.

Arolygon ac Ymgynghoriadau

 

Arolwg

Rydym yn datblygu ein Strategaeth Ddigidol i gynllunio sut rydym yn defnyddio technoleg ddigidol i ddarparu gwasanaethau iechyd. I wneud hyn ddigwydd, rydym yn defnyddio eich adborth i ddynodi beth sy’n bwysig i’n cleifion a defnyddwyr, yn cynnwys adborth gan staff i wella’r ffordd rydym yn gweithio yn y dyfodol. 

Rhagor o wybodaeth am y cyfnod nesaf o ymgysylltu a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Arolwg

Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda Archus i adolygu’r holl gyfleusterau Gofal Sylfaenol yng Nghymru. Byddant asesu’r cyfleusterau gofal sylfaenol o ran cyflwr ffisegol adeiladau, eu haddasrwydd ymarferol, ac o ran defnyddio gofod yn y ffordd orau a diogelwch. Yna, byddwn yn datblygu gwell strategaeth ystadau sy’n canolbwyntio ar y claf i ddarparu gofal amserol mewn amgylchedd modern.

Hoffent glywed eich barn chi, gyda phwyslais penodol ar bractisiau meddygon teulu ac os ydych yn credu bod angen eu gwella.

Bydd eich adborth yn cael ei drin yn ddienw.  Byddwch yn onest, gan fod hwn yn gyfle i ddylanwadu ar sut y bydd buddsoddiad mewn Gofal Sylfaenol yn cael ei flaenoriaethu yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf.

Survey: Arolwg Cyhoeddus Adeiladau Gofal Sylfaenol Cymru

Rhannu: