Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariadau a Datblygiadau

Datblygiadau

Gwybodaeth am y prosiectau a'r datblygiadau mawr yn y Bwrdd Iechyd:

Cliciwch yma i weld prosiectau a datblygiadau sydd wedi’u harchifio.

Diweddariadau

Diweddariadau, gwybodaeth a datganiadau i’r wasg gan y Bwrdd Iechyd, y trydydd sector a phartneriaid.

Cliciwch yma i weld diweddariadau a datganiadau i’r wasg wedi’u harchifo.

Arolygon ac Ymgynghoriadau

Arolwg

Sut mae COVID-19 wedi cael effaith ar eich iechyd a’ch lles?

Bydd darganfyddiadau’r astudiaeth hon yn helpu’r GIG yng Nghymru i ddeall y materion sy’n effeithio’r boblogaeth a bydd yn cefnogi gwasanaethau fel y gallent fodloni anghenion poblogaeth Cymru.

Cwblhewch yr arolwg i gael dweud eich dweud: Lles Cymru - Arolwg asesu effaith Coronavirus ar iechyd meddwl y boblogaeth yng Nghymru

Rhannu: