Neidio i'r prif gynnwy

Cynghrair y Cyfeillion

Mae'r Cynghrair Cyfeillion yn sefydliad elusennol sy'n cefnogi gofal a chysur i gleifion, ymwelwyr a staff ac yn ei wella. Gellir eu gweld yn Ysbyty Abergele, Ysbyty Glan Clwyd acYsbyty Maelor Wrecsam. 

Ysbyty Maelor Wrecsam  

Sefydlwyd Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Maelor Wrecsam yn 1968. Eu hamcan yw codi arian i brynu offer, yn aml, offer arbenigol pan nad oes cyllid ysbyty ar gael. Mae'r offer yn cael ei ddefnyddio yn Ysbyty Maelor Wrecsam ar gyfer defnydd cleifion mewnol a chleifion allanol. 

Edrychwch ar wefan Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Maelor Wrecsam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ysbyty Abergele

Mae Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Abergele yn grŵp o bobl gyffredin sy'n rhoi o'u hamser a'u hegni i ddarparu cymorth a chodi arian. Mae eu Pwyllgor Gweithredol yn cyfarfod bob mis i ystyried anghenion y cleifion a'r ysbyty ac yn rhoi arian i helpu i brynu offer.

Edrychwch ar wefan Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Abergele.

Rhannu: