Neidio i'r prif gynnwy

Lleisiau Mamolaeth

Mae Lleisiau Mamolaeth yn dod â merched a’u partneriaid, sydd â phrofiad diweddar o wasanaethau mamolaeth, yn ogystal â’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn gwella gwasanaethau mamolaeth, ynghyd, gyda bydwragedd, meddygon a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio o fewn y gwasanaethau mamolaeth.

Mae Lleisiau Mamolaeth yn gwrando ar ei aelodau ac yn cyfrannu at ddatblygiad a darpariaeth gwasanaethau o safon sy’n bodloni anghenion ein cymuned drwy sicrhau bod merched a’u teuluoedd wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae Lleisiau Mamolaeth yn cyfarfod yn rheolaidd ac yn croesawu aelodau newydd.

I ymuno neu am ragor o wybodaeth, cysylltwch â BCU.MaternityVoices@wales.nhs.uk 

Ewch i’n tudalen Facebook.