Neidio i'r prif gynnwy

Lleisiau Mamolaeth

Mae Lleisiau Mamolaeth yn bwyllgor amlbroffesiwn, sy'n dod â merched a'u partneriaid sydd wedi cael babi yn ddiweddar ynghyd, a phobl leol sydd â diddordeb mewn gwella gwasanaethau mamolaeth gyda bydwragedd a meddygon PBC.

Pwrpas Lleisiau Mamolaeth yw cyfrannu at ddatlygiad a darpariaeth gwasanaethau o safon sy’n bodloni anghenion y gymuned drwy sicrhau bod merched a’u teuluoedd wrth wraidd popeth a wnawn.

Rydym yn cyfarfod bedair gwaith y flwyddyn ac rydym bob amser yn chwilio am aelodau newydd.

Os hoffech ymuno â ni neu i gael mwy o wybodaeth e-bostiwch ein bydwraig ymgynghorol fiona.g.giraud@wales.nhs.uk. Fe allwch hefyd edrych ar ein tudalen Facebook.

Cysylltwch â
Fiona Giraud - Cyfarwyddwr Bydwreigiaeth a Gwasanaethau Merched, Mamolaeth
Ysbyty Glan Clwyd
01248 384 626 x4626

Rhannu: