Neidio i'r prif gynnwy

Grŵp Cydraddoldeb a Hawliau Dynol

Pwrpas y Grŵp Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Rhanddeiliaid yw gweithio gyda'r Bwrdd Iechyd i drafod a goresgyn rhwystrau ynghyd, a wynebir gan grwpiau o bobl o gwmpas:

  • Oedran
  • Anabledd
  • Ailbennu rhywedd
  • Priodas a phartneriaeth sifil
  • Hil
  • Crefydd a chred
  • Rhyw
  • Cyfeiriadedd rhywiol

I ymuno â'r grŵp ac i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Sally Thomas ar 01745 448 586 x2902.