Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Ymgynghoriadau ac arolygon

Arolwg

Sut mae COVID-19 wedi cael effaith ar eich iechyd a’ch lles?

Bydd darganfyddiadau’r astudiaeth hon yn helpu’r GIG yng Nghymru i ddeall y materion sy’n effeithio’r boblogaeth a bydd yn cefnogi gwasanaethau fel y gallent fodloni anghenion poblogaeth Cymru.

Cwblhewch yr arolwg i gael dweud eich dweud: Lles Cymru - Arolwg asesu effaith Coronavirus ar iechyd meddwl y boblogaeth yng Nghymru

Arolwg profiad o bandemig COVID-19

Mae’r Ganolfan Iechyd Meddwl a Chymdeithas wedi datblygu arolwg i ystyried profiadau pobl o gyfyngiadau sy’n gysylltiedig â Covid-19 a’r effaith y mae’r cyfyngiadau hyn wedi’u cael arnynt yn ystod y pandemig.

Dilynwch y ddolen isod os ydych yn awyddus i gymryd rhan yn yr arolwg dienw: Arolwg profiad o bandemig COVID-19