Neidio i'r prif gynnwy

Cyfleoedd ymgysylltu – dweud eich dweud

Profiad Cleifion CAMHS

Ysbrydolwch eraill drwy rannu eich stori.

Gall rhannu eich straeon Iechyd Meddwl helpu i godi ymwybyddiaeth a sbarduno newid cadarnhaol i bawb.

Hoffech chi ysbrydoli eraill drwy rannu eich straeon grymusol gyda Phrofiad Cleifion CAMHS fel y gallwn rannu'r rhain gyda'n gwasanaethau a'n partneriaid ledled Gogledd Cymru i weithredu newid.

https://forms.office.com/e/4h9taJsSiE

Strategaeth Digidol - Arolwg Cleifion ar cyhoedd

Rydym yn adolygu ein Strategaeth Digidol ar hyn o bryd; hwn yw ein cynllun i ddarparu'r hyn sy'n bwysig i gleifion, staff ac i BIPBC mewn perthynas â sut rydyn ni'n defnyddio technoleg i wella gwasanaethau a'r ffordd rydyn ni'n gweithio.

Rydyn ni eisiau i chi allu uniaethu a’r strategaeth a gwybod beth y dylech chi ei brofi gan BIPBC o ran gwasanaethau digidol yn y dyfodol.

Cwbwlhewch yr arolwg yma 

Arolwg cyrsiau Solihull Approach

Yn seiliedig ar lwyddiant cyrsiau Solihull Approach, ac er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o  gyrsiau Solihull Approach hydynoed ymhellach, byddem yn gwerthfawrogi eich adborth. Bydd casglu eich sylwadau yn ein helpu i ddangos gwerth y cyrsiau wrth i ni barhau i gefnogi teuluoedd ar draws Gogledd Cymru. Ni ddylai'r ffurflen yn y ddolen isod gymryd mwy na 5 munud i'w chwblhau a bydd yn ddienw.

Dolen i’r arolwg: Cyrsiau ar lein Solihull Approach