Neidio i'r prif gynnwy

Cnoi Cil ar Iechyd

Os yw eich sefydliad neu gwmni eisiau cefnogi ei staff i gael cyngor ar iechyd a lles efallai y gallwn ni eich helpu gyda'n menter Cnoi Cil ar Iechyd.

Rydym ar hyn o bryd yn cynnig rhaglenni Cnoi Cil ar Iechyd yn y gweithle a'r gymuned.

Beth yw Cnoi Cil ar Iechyd?

Mae sesiynau Cnoi Cil ar Iechyd yn darparu cefnogaeth a gwybodaeth gan gynnwys:

 • Gwiriadau pwysedd gwaed
 • Iechyd meddwl a lles
 • Prawf sgrinio Iechyd
 • Rhoi’r gorau i ysmygu
 • Alcohol a Chamddefnyddio Sylweddau
 • Gwybodaeth i ofalwyr
 • Ffordd o fyw actif
 • Bwyta’n iach

Pam cymryd rhan mewn rhaglen Cnoi Cil ar Iechyd?

Gall y digwyddiadau gefnogi pobl i:

 • Gwella eu hiechyd a'u lles
 • Dynodi cyfleoedd i gymryd camau cyn i broblemau iechyd waethygu, neu drwy atal problemau iechyd rhag digwydd yn y lle cyntaf
 • Siarad â phobl am ei hiechyd ei hunain nad ydynt fel arfer yn ymgysylltu â gwasanaethau iechyd
 • Darganfod ffyrdd i leihau lefelau iselder a phryder all helpu cyflogwyr i leihau diwrnodau sy'n cael eu colli i salwch

Sut i drefnu digwyddiadau Cnoi Cil ar Iechyd

Os oes gan eich cwmni neu sefydliad ddiddordeb cynnal digwyddiad cysylltwch ag aelod o'r tîm ymgysylltu neu e-bostiwch bcu.getinvolved@wales.nhs.uk