Neidio i'r prif gynnwy

Gwirfoddolwr Ward Robin

Diweddariad gwirfoddolwyr COVID-19
Mae ein galwad ddiweddar am wirfoddolwyr i ymateb i COVID-19 wedi cael ymateb ysgubol.

Wrth i ni beidio â derbyn unrhyw geisiadau newydd am y tro, mae angen i ni dreulio amser pwysig yn mynd trwy'r bron i 2000 o ddatganiadau o ddiddordeb rydym wedi'i gael, felly cofiwch byddwch yn amyneddgar.

Ar ran y Bwrdd Iechyd, hoffem ddweud diolch yn fawr iawn os ydych wedi cyflwyno cais gwirfoddolwr COVID-19. Rydym yn ddiolchgar iawn.

Os ydych eisiau gwirfoddoli o hyd, mae yna nifer o ffyrdd y gallwch helpu. Mae ein cynllun gwirfoddolwyr Robin yn parhau ar agor drwy gydol y flwyddyn. Gellir cael manylion isod.

Ymunwch â'n rhaglen gwirfoddolwyr Robin heddiw

Mae ein cynllun gwirfoddoli ysbyty yn mynd o nerth i nerth ar draws Gogledd Cymru.

Mae'r gwirfoddolwyr Robin (sydd â'r llysenw, y Robiniaid, oherwydd eu crysau polo coch llachar) yn adnabyddus am eu natur gyfeillgar a'u parodrwydd i helpu eraill. A dweud y gwir mae'r Robiniaid wedi bod mor boblogaidd nes bod angen mwy ohonynt ar frys yn ein hysbytai cymuned leol ac mewn Ysbytai Llym Gogledd Cymru.

Mae Robiniaid yn gyfeillion ac yn paratoi diodydd poeth ac oer i gleifion; yn gwirio jygiau dŵr, yn treulio amser yn cael sgwrs gyffredinol; yn darparu gwasanaeth darllen/ysgrifennu ble bo'n briodol; yn mynd i siop yr ysbyty; yn cynorthwyo staff nyrsio i wneud gwelyau; helpu i storio cyflenwadau; tacluso loceri cleifion ymysg dyletswyddau eraill. Gall rhai Robiniaid gynnig gwasanaeth cyfeirio hefyd.

 

Cysylltu â ni

Gogledd Orllewin Cymru
Ysbyty GwyneddYsbyty CefniYsbyty Penrhos StanleyYsbyty EryriYsbyty Bryn BerylYsbyty AlltwenYsbyty Dolgellau a'r BermoYsbyty Tywyn

Nia Lloyd-Roberts
Ffôn: 01248 385 033 / 07813 407 414

Ardal y Canol
Ysbyty Glan ClwydYsbyty Cymuned TreffynnonYsbyty Cymuned RhuthunYsbyty Cymuned DinbychYsbyty Brenhinol AlexandraYsbyty AbergeleYsbyty Cymuned Bae ColwynYsbyty Cyffredinol Llandudno

Rachael Farnell
Ffôn: 01745 448 740 / 07813 408 939

Gogledd Ddwyrain Cymru
Ysbyty Maelor WrecsamYsbyty Cymuned y WaunYsbyty Cymuned Glannau DyfrdwyYsbyty Cymuned yr Wyddgrug

Katherine Hussey
Ffôn: 01978 726 218

Rheolwr Gwirfoddolwyr
Susan Marriott
Ffôn: 01978 727 164 / 07880 044 213

Rhannu: