Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth gyda'm Pwysau

A hoffech golli pwysau mewn ffordd iach a'i gadw i ffwrdd am byth?

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau i oedolion yng Ngogledd Cymru sydd angen colli pwysau am resymau iechyd.  Byddwn yn rhoi'r offer a'r gefnogaeth sydd ei angen arnoch i golli pwysau yn gynaliadwy a llwyddiannus gyda phwyslais ar hybu iechyd a lles.  Byddwch yn derbyn llyfryn ac adnoddau defnyddiol a byddwn yn eich cefnogi i weithio at beth sy'n bwysig i chi. 

Gallwch ymuno â’n rhaglenni naill ai trwy ddolen fideo o’ch cartref eich hun neu mewn lleoliadau wyneb yn wyneb ar draws Gogledd Cymru.