Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth gyda'm Pwysau

A hoffech golli pwysau mewn ffordd iach a'i gadw i ffwrdd am byth?

Rydym yn cynnig ystod o wasanaethau i oedolion yng Ngogledd Cymru sydd angen colli pwysau am resymau iechyd.  Byddwn yn rhoi'r offer a'r gefnogaeth sydd ei angen arnoch i golli pwysau yn gynaliadwy a llwyddiannus gyda phwyslais ar hybu iechyd a lles.  Byddwch yn derbyn llyfryn ac adnoddau defnyddiol a byddwn yn eich cefnogi i weithio at beth sy'n bwysig i chi. 

Yn ystod y pandemig bydd pob un o'n gwasanaethau yn cael eu darparu o bell drwy ddolen fideo.  Er efallai bydd pobl yn teimlo'n ansicr am ymuno â'r grŵp, buan mae'r rheiny sy'n cymryd rhan yn gweld cefnogaeth y grŵp yn fuddiol o ran eu helpu i wneud newidiadau i'w ffordd o fyw a'u cynnal.

 

 

 

 

Rhannu: