Neidio i'r prif gynnwy

Medicines Management Policies and Procedures

21/09/2020
 SOP ar gyfer Rheoli Meddyginiaethau mewn Cartrefi Gofal (Preswyl a Nyrsio) y mae'n rhaid eu cadw yn Medi 2020 (PDF, 618Kb)
21/09/2020
 SOP o ran rhoi meddyginiaethau 'pan fo angen' (meddyginiaethau Pro Re Nata (PRN) mewn Lleoliadau Gofal yng Ngogledd Cymru (PDF, 854Kb)
21/09/2020
 Canllaw Arfer Da ar gyfer Ysgrifennu Siartiau Rhoi Meddyginiaeth (MAR) â Llaw mewn Cartrefi Gofal a Lleoliadau Gofal Cartref (PDF, 265Kb)
12/08/2020
 Asesiad cymhwysedd ar gyfer gweinyddu meddyginiaeth drwy gastostomi mewn lleoliadau yn y gymuned (PDF, 430Kb)
04/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi diferion trwynol mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 488Kb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd i roi Midazolam yn y bochau mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 850Kb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd i roi Diazepam trwy'r rhefr yn achos epilepsi mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 749Kb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd ar gyfer gweinyddu enemâu micro neu dawddgyffuriau drwy'r rectwm ar gyfer rhwymedd mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 988Kb)
03/08/2020
 Phecyn asesu cymhwysedd ar gyfer gweinyddu Ocsigen yn y gymuned ar gyfer GWEITHWYR CEFNOGI GOFAL IECHYD BIPBC YN UNIG (PDF, 859Kb)
03/08/2020
 Asesu cymwyseddau o ran yr offeryn tynnu a gwaredu arllwysiadau isgroenol mewn lleoliadau cymunedol HCSW BIPBC YN UNIG (PDF, 809Kb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd ar gyfer Patsys Trawsgroenol mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 597Kb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi meddyginiaeth I'w mewnanadlu gan ddefnyddio nebiwlydd mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 364Kb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd ar gyfer mewnanadlu gan ddefnyddio nebiwlydd dos wedi'i fesur (MDI) mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 369Kb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi diferion clust mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 510Kb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi diferion llygaid yn yr gymyned (PDF, 1.3Mb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd ar gyfer roi Eli neu Gel Llygaid mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 1.0Mb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd ar gyfer mewnanadlu gan roi hufen / eli neu drwyth mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 906Kb)
03/08/2020
 Offer asesu cymhwysedd i roi meddyginiaeth neu feddyginiaethau trwy'r geg, mewn dosiau hylifol neu solet mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 609Kb)
03/08/2020
 Gyfer ddefnyddio adrenalin (epinffrin) gan ddefnyddio chwistrellwr awtomatig (dyfais bin) mewn lleoliadau cymunedol (PDF, 488Kb)
03/08/2020
 Dull Gweithredu Safonol ar gyfer rheoli meddyginiaethau mewn lleoliadau (PDF, 1.4Mb)
Rhannu: