Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

28/07/22
Partneriaeth uchelgeisiol y sector gyhoeddus i ddarparu gofal nyrsio yng Ngwynedd
27/07/22
Prosiect arloesol Hepatitis C helpu rhagor o bobl sy'n agored i niwed i gael eu profi a'u trin

Caiff prosiect allgymorth arobryn sydd wedi helpu dwsinau o'r bobl sydd fwyaf agored i niwed yng Ngogledd Cymru i gael eu trin ar gyfer Hepatitis C ei gyflwyno ym Mangor yn ddiweddarach eleni.

22/07/22
Graddedigion Prosiect SEARCH yn dathlu llwyddiant!
21/07/22
Cleifion i gael eu gweld a'u trin yn gyflymach diolch i gyllid newydd

Caiff cleifion gyda phroblemau stumog a pherfeddol eu gweld yn gyflymach yn dilyn lansiad clinig Gastroenteroleg yn Sir y Fflint a Wrecsam.

13/07/22
Actorion Ifanc Theatr Clwyd yn ymweld â'r ysbyty ar gyfer perfformiad awyr agored arbennig

Roedd cleifion yn Ysbyty Cymuned yr Wyddgrug wrth eu bodd ag ymweliad gan berfformwyr ifanc Theatr Clwyd.

04/07/22
Gweithiwr gofal iechyd yn gobeithio arwain tîm golff merched Cymru at fuddugoliaeth ar ôl brwydr hir gyda Chlefyd Crohn
01/07/22
Jackie, aelod arobryn or staff, yn cael ei hanrhydeddu am gyfrannu at driniaeth arloesol

Mae un aelod o staff y Bwrdd Iechyd wedi cael ei hanrhydeddu gan fenter elusennol am ei chyfraniad at ddatblygu gwasanaethau arloesol sy'n helpu i baratoi cleifion canser i gael triniaethau.

Mewn digwyddiad mawreddog yng Nghaerdydd yr wythnos diwethaf, cyflwynwyd gwobr Arweinydd Datblygol i Jackie Pottle, Arweinydd Therapïau Proffesiynol Perthynol i Iechyd Macmillan ar gyfer gwasanaethau Canser.