Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

30/06/21
Tedis yn gwneud llawfeddygaeth yn fwy goddefadwy i blant yn Ysbyty Gwynedd

Mae plant sy’n cael llawfeddygaeth yn Ysbyty Gwynedd nawr yn teimlo’n llai pryderus diolch i rodd garedig o dedi bêrs.  

25/06/21
Nyrs fasgwlaidd uchel ei pharch o Ysbyty Gwynedd yn ymddeol ar ôl dros 40 mlynedd yn y GIG

Mae nyrs uchel ei pharch o Ysbyty Gwynedd a oedd yr unigolyn cyntaf yn y DU i gael ei phenodi i rôl nyrsio arbenigol ym maes llawfeddygaeth fasgwlaidd wedi ymddeol y mis yma ar ôl dros 40 mlynedd yn y GIG.

23/06/21
Cefnogaeth o £64 miliwn ar gyfer cynllun ledled y du i gryfhau cyflenwi ymchwil clinigol

Bydd cleifion ledled y DU yn elwa o system ymchwil clinigol fywiog, gyda chefnogaeth o dros £64 miliwn mewn cyllid, a fydd yn helpu i ddod â thriniaethau a thechnolegau achub bywydau ledled y wlad. 

22/06/21
Diagnosis diabetes dyn Prestatyn yn annog trawsnewidiad sy'n newid bywyd

Mae dyn o Sir Ddinbych a oedd yn ofni ei fod wedi ‘bwyta ei hun i fedd cynnar’ ar ôl cael diagnosis o ddiabetes math 2 wedi cael trawsnewidiad a newidiodd ei fywyd.

17/06/21
Llwyddiant prosiect achub bywydau Gogledd Cymru

Mae prosiect achub bywydau drwy roi mynediad at gannoedd o diffibrilwyr ar draws Gogledd Cymru er mwyn dysgu pobl sut i ymateb i ataliad y galon wedi bod yn llwyddiannus.

16/06/21
Gwasanaeth 111 yn cael ei lansio yng Ngogledd Cymru ddydd Mawrth 22 Mehefin 2021

Bydd cleifion yng Ngogledd Cymru yn gallu ffonio 111 i gael mynediad am ddim at ofal meddygol brys y tu allan i oriau a chefnogaeth ac arweiniad iechyd rownd y cloc o’r wythnos nesaf.

15/06/21
Y Bwrdd Iechyd yn cyflwyno hyfforddiant arwain i bobl ifanc

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi helpu i lansio rhaglen hyfforddiant arwain, y cyntaf o'i bath, i bobl ifanc mewn ysgolion ar draws Gogledd Cymru.

11/06/21
Ffilm arbennig yn dangos Gwybod am Symptomau Trawiad ar y Galon

Dangoswyd ffilm arbennig yn Ysbyty Maelor Wrecsam yr wythnos hon i godi ymwybyddiaeth am symptomau trawiad ar y galon.

07/06/21
Annog preswylwyr Gogledd Cymru i gael eu brechiad COVID-19, fel mae'r system trefnu apwyntiadau ar lein newydd yn cael ei lansio

Mae dos cyntaf o’r brechiad COVID-19 nawr wedi cael ei gynnig i bob oedolyn cymwys yng Ngogledd Cymru, ac mae’r rhai sydd eto i gael eu brechiad yn cael eu hannog i drefnu apwyntiad ar lein.

04/06/21
Lansio peilot brechu drwy ffenestr y car yn Sir y Fflint

 Cafodd dros 200 o bobl eu brechu rhag COVID-19 yn Sir y Fflint yn y sesiwn frechu gyntaf drwy ffenestr y car a lansiwyd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yng Ngogledd Cymru fel rhan o brosiect peilot.