Neidio i'r prif gynnwy

Ffilm arbennig yn dangos Gwybod am Symptomau Trawiad ar y Galon

11/06/2021

Dangoswyd ffilm arbennig yn Ysbyty Maelor Wrecsam yr wythnos hon i godi ymwybyddiaeth am symptomau trawiad ar y galon.

Creodd Tîm Adsefydlu Cardiaidd yr ysbyty'r ffilm gyda StoryJar i ddangos y camsyniad ynghylch symptomau trawiad ar y galon ac annog pobl i ffonio 999 cyn pen 10 munud.

Mae yna wahanol arwyddion o drawiad ar y galon ac mae difrifoldeb yn amrywio o unigolyn i unigolyn ond gall y symptomau mwyaf cyffredin gynnwys, teimlad anghyfforddus yn y gên, gwddf, cefn, braich neu freichiau, y frest, rhan uchaf y stumog. Efallai y bydd yr unigolyn yn teimlo'n fyr ei wynt, yn chwysu, yn oer, yn benysgafn, yn teimlo'n sâl neu'n sâl; gall lliw ei groen fod yn welw neu’n llwyd.

Dywedodd Jacqui Cliff, Nyrs Arweiniol Adsefydlu Cardiaidd: “Nid yw pobl yn ffonio 999 am nifer o resymau, hyd yn oed pan fyddant yn credu eu bod yn cael trawiad ar y galon. Yn gyffredinol, rydym ni'n gweld bod pobl yn teimlo nad yw'r symptomau'n ddigon cryf i drafferthu unrhyw un. Nid ydyn nhw eisiau ymddangos yn ffôl na theimlo cywilydd eu bod nhw wedi ffonio 999 am rywbeth nad yw wedi’u stopio ar unwaith.

“Mae pobl wedi arfer rheoli eu hanhwylderau a'u salwch ar eu pennau eu hunain lle gallant, felly, mae'n ddealladwy nad yw pobl yn teimlo bod angen ffonio 999 pan nad yw eu symptomau fel y rhai rydych yn eu gweld ar y teledu - 'wnes i ddim 'cydio fy mrest fel maen nhw'n ei ddangos ar y teledu'. Nid yw bob amser fel y mae ar y teledu ac mae'n bwysig bod pobl yn gwybod hyn.

“Yn enwedig gyda’r cyngor i aros adref ac osgoi galw’n ddiangen am sylw meddygol, nid yw pobl sydd â symptomau trawiad ar y galon yn cydnabod bod eu symptomau yn arwydd o argyfwng meddygol.

“Rydym ni wedi lansio'r digwyddiad hwn fel bod pobl yn gwybod am symptomau trawiad ar y galon ac yn gwybod pryd i ffonio 999. Rydym ni eisiau i bobl wybod bod ganddynt ganiatâd i ffonio 999. Rydym ni'n gobeithio bod y ffilm yn dangos bod staff wedi ymrwymo’n llawn gyda phobl yn ffonio 999 gyda symptomau trawiad ar y galon ”

Helpodd Jacqui i lansio'r dangosiad arbennig sy'n rhannu profiadau trawiad ar y galon dau glaf go iawn. Roedd y ffilm hefyd yn cynnwys aelodau staff o Ysbyty Maelor Wrecsam, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ac Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru.