Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

28/05/21
Mae angen gwirfoddolwyr yn Wrecsam ar gyfer yr astudiaeth atgyfnerthu brechlyn COVID-19 gyntaf yn y byd

Bellach, mae angen gwirfoddolwyr o fewn radiws 50 milltir i Wrecsam i gymryd rhan mewn treial clinigol newydd i dderbyn trydydd brechlyn ‘atgyfnerthu’ COVID-19.

27/05/21
Mae profion COVID-19 bellach ar gael i bobl yng Ngogledd Cymru sydd ag ystod ehangach o symptomau

Bellach gall pobl sy'n byw yn rhanbarth Gogledd Cymru gael prawf coronafirws am ddim os oes ganddynt unrhyw un o ystod ehangach o symptomau.

19/05/21
Gwobr i dîm anableddau dysgu'r GIG sy'n mynd gam ychwanegol i gefnogi cleifion bregus

Fel tîm y GIG sy'n darparu adsefydliad i bobl ag anableddau dysgu ac anawsterau iechyd meddwl, maent wedi ennill gwobr am eu gwaith yn ystod pandemig COVID-19.

Staff yn Uned Adsefydlu Tan y Coed yn Ysbyty Bryn y Neuadd, Llanfairfechan, yw enillwyr diweddaraf Gwobr Seren Betsi, sy'n cydnabod gwaith caled ac ymroddiad staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

Wedi ei swatio mewn yng nghanol y coed rhwng mynyddoedd y Carneddau a môr yr Iwerddon, mae Tan y Coed yn darparu cefnogaeth adsefydlu i bobl ag anableddau dysgu ac anawsterau iechyd meddwl sy'n gallu dangos ymddygiad heriol.

Enwebwyd y tîm gan eu rheolwr, Dewi Evans, a ganmolwyd penderfyniad ei gydweithwyr i gadw cleifion yn ddiogel yn wyneb trallod enfawr dros y 12 mis diwethaf.

18/05/21
Ailddechrau gofal wedi'i gynllunio

Dros yr wythnosau diwethaf, mae nifer y bobl yn ein hysbytai sydd â COVID-19 wedi dechrau gostwng, fel y mae nifer yr achosion yn ein cymunedau.

18/05/21
Gofal Dementia: Rhannu'r Daith

Mae'r GIG yng Ngogledd Cymru wedi cyhoeddi arweiniad newydd i egluro fwy am y gefnogaeth a'r gwasanaethau sydd ar gael i bobl sydd wedi cael diagnosis o ddementia, yn ogystal â'u teuluoedd a'u gofalwyr.

17/05/21
Timau Diabetes yn cymryd rhan yn Wythnos Genedlaethol Diogelwch Inswlin

Mae timau Diabetes o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cymryd rhan mewn ymgyrch genedlaethol diogelwch inswlin.

13/05/21
Nyrs Ysbyty Gwynedd sydd wedi trechu canser ddwywaith yn sefydlu grŵp cymorth i helpu eraill

Mae nyrs, sydd wedi brwydro canser ddwywaith, wedi sefydlu grŵp cymorth ar-lein i helpu eraill sydd wedi cael diagnosis o'r afiechyd.  

12/05/21
Glanhawr ysbyty wedi rhyfeddu gan wobr arbennig am ei gwaith yn ystod y pandemig COVID-19

Mae glanhawr ysbyty wedi cael gwobr arbennig am ei gwaith ‘eithriadol’ yn ystod y pandemig COVID-19.

10/05/21
Canolfan Cefnogi COVID yn agor yng Nghaergybi

Mae Canolfan Cefnogi COVID yn awr ar gael yng Nghaergybi a fydd yn darparu pecynnau profi a chefnogaeth i’r rheiny sy’n byw yn y gymuned.  

07/05/21
Atgoffa mamau newydd a merched beichiog ei bod hi'n iawn peidio bod yn iawn

Mae dynes o Sir y Fflint a gafodd broblemau iechyd meddwl difrifol yn ystod ei beichiogrwydd a'r misoedd cynnar ar ôl genedigaeth ei babi yn annog mamau newydd a merched beichiog sy'n cael anhawster i ofyn am gymorth.

07/05/21
Labordai Gwyddorau Gwaed y Bwrdd Iechyd yn cynnal achrediad cenedlaethol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cynnal ei achrediad am ei labordai Gwyddorau Gwaed yn dilyn asesiad gan Wasanaeth Achredu Cenedlaethol y Deyrnas Unedig (UKAS). 

06/05/21
Goroeswr a ddioddefodd ataliad y galon yn cefnogi cael diffibrilwyr cymunedol lleol a hyfforddiant CPR

Mae ciosgau ffôn ledled Gogledd Cymru yn cael eu hadnewyddu fel hybiau achub bywyd i gartrefu diffibrilwyr ar gyfer y cyhoedd (PAD) gan yr elusen 'Keep the Beats' mewn partneriaeth â chymunedau a chefnogwyr lleol.