Neidio i'r prif gynnwy

Bwydo babanod - Cyflwyno bwydydd solet i'ch babi

Pan fydd eich babi tua chwe mis oed, bydd yn barod i gael rhywfaint o fwyd solet ochr yn ochr â llaeth y fron neu laeth fformiwla. Mae’r wybodaeth ganlynol wedi’i datblygu i’ch helpu i wneud penderfyniad gwybodus am fwydo’ch babi.

Faint o fwyd dylech chi roi i'ch babi

Bwriad y bwydydd cyntaf yw helpu eich babi i ddarganfod a datblygu awydd am fwydydd a blasau amrywiol.

Cyflwyno bwydydd solet – Pa fwyd i'w roi i'ch babi

Mae cychwyn ar gyflwyno bwyd solet yn gyfnod cyffrous iawn i chi a'ch babi.

Chwalu'r Chwedlau

Gwybod pa gyngor ac awgrymiadau sydd orau.

Pam aros 6 mis cyn rhoi bwyd solet i'ch babi

Mae aros tan fydd eich babi yn 6 mis oed yn fwy diogel ac yn haws.