Neidio i'r prif gynnwy

Pam aros 6 mis cyn rhoi bwyd solet i'ch babi

Argymhellir aros am chwe mis cyn cyflwyno bwydydd solet, ac mi fydd yn fwy diogel i’ch babi ac yn haws oherwydd gallwch ddefnyddio bwydydd bys a bawd meddal neu fwydydd wedi’u stwnshio (does dim angen piwrî) ac nid oes angen sterileiddio powlenni a llwyau.

Wrth i'ch babi dyfu, bydd ei stumog yn tyfu hefyd. Pan fyddwch chi'n dechrau rhoi bwyd solet i'ch babi, dylech chi fod yn rhoi prydau "maint fi", mae rhai pobl yn awgrymu defnyddio dwrn y babi fel canllaw ar gyfer faint sydd ei angen arno.

*Os byddwch yn penderfynu cyflwyno bwydydd solet cyn chwe mis ar ôl trafod gyda'ch ymwelydd iechyd neu'ch meddyg, dylech osgoi rhoi rhai bwydydd penodol i'ch babi. Mae’r rhain yn cynnwys bwydydd sydd â gwenith, glwten, cnau, cnau daear, cynhyrchion cnau daear, hadau, iau, wyau, pysgod, pysgod cregyn, llaeth buwch a chaws meddal neu gaws heb ei basteureiddio ynddyn nhw.

Iechyd Cyhoeddus Cymru. Dyma wybodaeth a chyngor defnyddiol ar Gyflwyno Bwydydd Solet gan Bob Plentyn -Cymru.- Introducing Solid Foods by Every Child Wales.

Arwyddion ac awgrymiadau ar gyfer bwydo'ch babi:

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol

Os ydych chi wedi darllen yr adrannau ar gyflwyno bwydydd solet i'ch babi ac eisiau dysgu mwy, dyma restr o ffynonellau lle gellir cael gwybodaeth bellach: