Neidio i'r prif gynnwy

Strategaeth Digidol

Ymhellach at yr arolwg a’r sesiynau ymgysylltu cysylltiedig a gynhaliwyd y llynedd er mwyn datblygu ein Strategaeth Ddigidol. Roeddem am gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb a gymerodd yr amser i roi eu barn i’r gwasanaeth gwybodeg ar sut y gallai ni fel Bwrdd Iechyd ddefnyddio technoleg ddigidol i wella mynediad at wasanaethau iechyd.

Cymerwyd i ystyriaeth yr holl adborth a dderbyniwyd ac fe’i defnyddiwyd i greu’r strategaeth derfynol sy’n dwyn y teitl 'Ein Dyfodol Digidol'. Byddwn yn cymryd agwedd digidol yn gyntaf at drawsnewid profiad cleifion, diogelwch a deilliannau trwy ffyrdd digidol o weithio a noder bod dau uchelgais yn gysylltiedig â’r weledigaeth hon ynghyd â chwe galluogydd a fydd yn ein helpu i gyflawni’r uchelgeisiau hyn.

Cymeradwywyd y Strategaeth Ddigidol gan Fwrdd BIPBC ym mis Mai 2021. Mae'r dogfennau terfynol isod:

Fe Ddywedoch, Wnaethon Ni