Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniau Strategol Cydraddoldeb

Fel corff cofrestredig yng Nghymru dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae gofyn i ni lunio Cynllun Strategol Cydraddoldeb o leiaf bob 4 blynedd. Pwrpas y Cynllun Strategol Cydraddoldeb hwn yw disgrifio BIPBC a dogfennu'r camau y mae’r Bwrdd Iechyd yn eu cymryd i gyflawni ei Ddyletswyddau Penodol dan y Ddeddf.

I ddarllen ein Cynllun Strategol Cydraddoldeb diweddaraf dilynwch y ddolen isod:

Gallwch hefyd gael mynediad at Gynlluniau Strategol Cydraddoldeb blaenorol y Bwrdd Iechyd drwy ddilyn y dolenni isod: