Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

31/01/22
Rhaglen gwerth miliynau o bunnoedd i wella gwasanaethau atal strôc, diagnosis ac adfer yng Ngogledd Cymru

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn lansio Rhaglen Gwella Strôc sy’n cynnwys agor tair canolfan adfer strôc a gwasanaethau atal, diagnosis a monitro newydd.

26/01/22
Mae Ysbyty Gwynedd yn perfformio ei Lawdriniaeth Neffrectomi Laparosgopig gyntaf yn llwyddiannus

Mae dynes o Wrecsam wedi canmol ei thîm llawfeddygol yn Ysbyty Gwynedd ar ôl iddynt dynnu ei haren ganseraidd yn llwyddiannus gan ddefnyddio llawdriniaeth twll clo.  

25/01/22
Luca'r cerddor yn curo'r drwm am driniaeth Covid newydd sydd wedi'i hanelu at gleifion imiwnoataliedig.

Mae cerddor ifanc wedi annog cleifion imiwnoataliedig i dderbyn meddyginiaeth chwyldroadol – sydd â’r bwriad o drin pobl agored i niwed â Covid-19 - os caiff ei chynnig.

Ganed Luca Bradley, o Landyrnog, â Syndrom Down a dysgodd ei fod wedi dal coronafeirws ar Ragfyr 21 – ar y diwrnod pan oedd apwyntiad wedi’i drefnu ar gyfer ei frechlyn atgyfnerthu.

21/01/22
Meddyg o Ysbyty Maelor Wrecsam yn helpu dynes a oedd saith mis yn feichiog, i roi genedigaeth ar daith awyren ar y ffordd i India

‘Oes yna feddyg ar yr awyren?’ Clywodd Inshad Ibrahim, o Adran Achosion Brys Ysbyty Maelor Wrecsam y cais hwn, a’r peth nesaf roedd yn helpu dynes, a oedd dim ond saith mis yn feichiog, i roi genedigaeth ar awyren filoedd o droedfeddi yn yr awyr.

20/01/22
Gwirfoddolwyr Ysbyty Gwynedd yn darparu cefnogaeth hanfodol i gleifion a theuluoedd yn ystod y pandemig

Mae tîm o wirfoddolwyr a Chynorthwywyr Gofal Iechyd wedi helpu bron i 4,400 aelodau o’r cyhoedd yn Ysbyty Gwynedd ym mis Rhagfyr.

18/01/22
Angen gwirfoddolwyr yn Wrecsam ar gyfer astudiaeth brechlyn atgyfnerthu COVID-19 newydd

Mae angen gwirfoddolwyr i gymryd rhan mewn astudiaeth brechlyn atgyfnerthu COVID-19 newydd yn Wrecsam.

13/01/22
Y tîm fferylliaeth yn ennill gwobr arloesi digidol am effaith bositif ar gleifio

Mae'r tîm fferylliaeth yn Ysbyty Maelor Wrecsam yn dathlu ennill gwobr arloesi digidol iechyd a gofal ar gyfer yr effaith bositif y mae prosiect peilot wedi'i chael ar fywydau pobl yng Ngogledd Cymru

07/01/22
Neges dorcalonnus oddi wrth dad heb ei frechu at fam ei blant wrth iddo orwedd yn marw gyda Covid

Mae neges dorcalonnus gan dad oedd yn marw wedi datgelu y byddai wedi gwneud rhywbeth i gael brechiad Covid.

Fe wnaeth Stephen Doyle, 45 oed, anfon y neges destun at ei gynbartner Nichola, mam i dri o'i blant.

05/01/22
Y canolfannau galw heibio iechyd meddwl sy'n helpu i godi pobl o 'bwll anobaith'

Mae pobl sy’n cael trafferth â phroblemau'n ymwneud ag iechyd meddwl wedi disgrifio sut mae cefnogaeth a ddarperir trwy ganolfan galw heibio Gwynedd wedi eu helpu i ‘ddysgu byw eto’.

05/01/22
Mae dymuniad olaf gwr yn parhau i gael ei wireddu 30 mlynedd yn ddiweddarach

Gan ei fod yn marw gyda chanser y gwddf yn 1990, gofynnodd Ron Smith o Hen Golwyn i’w wraig, Margaret, gysegru ei bywyd i helpu i wella bywydau eraill sy’n byw gyda chanser yng Ngogledd Cymru trwy sefydlu Canolfan Ganser yng Ngogledd Cymru. Cyflawnodd Margaret hyn trwy lobïo a chodi arian dygun, ac mae gwaddol hynod y cwpl yn parhau, gyda diolch i genhedlaeth newydd o wirfoddolwyr a gafodd eu hysbrydoli gan waith Margaret.