Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

29/01/21
Tîm ymateb 4x4 gwirfoddol yn cludo staff GIG hanfodol i'w gwaith drwy'r eira

Mae grŵp gwirfoddol 4x4 wedi teithio dros 2,000 milltir i gludo gweithwyr GIG hanfodol drwy'r eira i'w gwaith yn ddiogel.

28/01/21
Meddygon Teulu Gogledd Cymru yn annog pobl i beidio ag oedi cyn cael cymorth yn ystod y cyfnod clo COVID-19 diweddaraf

Mae meddygon yng Ngogledd Cymru yn annog pobl i beidio ag oedi cyn cael cymorth  os ydynt yn boenus am eu hiechyd yn ystod y cyfnod clo COVID-19 diweddaraf.

 

26/01/21
15 gwely ychwanegol i agor yn Ysbyty Enfys Glannau Dyfrdwy

Mae Ysbyty Enfys Glannau Dyfrdwy, yr ysbyty enfys yng Nghanolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy, yn cynyddu ei gapasiti o 30 i 45 gwely oherwydd y pwysau ar ein hysbytai. 

25/01/21
Meddygon teulu yn Sir y Fflint a Phen Llŷn yn brechu 1,300 o bobl gyda'r brechlyn Pfizer

Mae meddygon teulu ym Mhen Llŷn a Sir y Fflint wed brechu tua 2,300 o bobl gyda’r brechlyn Pfizer am y tro cyntaf yn y gymuned fel rhan o brosiect peilot.

22/01/21
Staff yn sôn am lawenydd a rhyddhad wrth i gleifion iechyd meddwl sy'n agored i niwed dderbyn y brechlyn COVID-19

Mae staff y GIG sy'n gofalu am bobl hŷn gyda salwch meddwl difrifol yn yr ysbyty wedi sôn am eu llawenydd a'u rhyddhad wrth weld eu cleifion sy'n agored i niwed yn derbyn y brechlyn COVID-19.

21/01/21
Mae Gogledd Cymru wedi cofnodi'r nifer uchaf erioed sydd wedi cael y brechiad ffliw.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi nodi’r nifer uchaf erioed sydd wedi cael brechiad y ffliw yn ei gymunedau ar draws Gogledd Cymru.

15/01/21
Merch a fu'n rhaid ymladd am ei bywyd ar ôl colli ei mam i COVID-19 yn annog pobl i aros gartref

Mae dynes o Wrecsam sydd wedi bod yn ymladd COVID-19 yn yr uned gofal dwys ar ôl i'w mam farw o'r firws yn annog y gymuned i gadw at y rheolau ac i aros yn ddiogel. 

11/01/21
Oedi llawfeddygaeth a gynlluniwyd oherwydd pwysau COVID-19 yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae trosglwyddiad cynyddol COVID-19 yn ardal Wrecsam a Sir y Fflint a nifer y cleifion sy’n cael eu trin am COVID-19 yn yr ysbyty  – 128 ar hyn o bryd – ynghyd â phwysau’r gaeaf, wedi cael effaith sylweddol ar ein gallu i ddarparu gwasanaethau arferol yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

04/01/21
Cannoedd o gleifion yn cael cynnig monitorau calon newydd 'i'w ffitio gartref'

Bydd cleifion cardiaidd yng ngogledd Cymru yn gallu derbyn monitorau calon wedi'u ffitio yng nghysur eu cartrefi eu hunain, gan leihau'r angen i ddod i'r ysbyty.