Neidio i'r prif gynnwy

Newyddion o'r Bwrdd Iechyd

27/08/20
Gwaith adeiladu gwerth £1.3m yn ailddechrau ar ganolfan cymorth iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau newydd Caergybi

Mae gwaith adeiladu wedi ailddechrau ar ailddatblygu canolfan cymorth iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau gwerth £1.3m yng Nghaergybi, ar ôl yr oedi a achoswyd gan y pandemig COVID-19.

26/08/20
Ailddechrau ein gwasanaethau yn ddiogel yn ystod COVID-19

Yn ystod y pandemig COVID-19 rydym wedi parhau i ddarparu triniaeth a gofal brys i'n cleifion, er bod llawer o'n triniaethau a'n hapwyntiadau rheolaidd wedi cael eu gohirio. 

25/08/20
Gofal Llawfeddygol Brys yr un Diwrnod newydd yn Ysbyty Gwynedd i wella amser triniaeth i bobl sydd angen gofal brys

Bydd Uned Gofal Llawfeddygol Brys yr un Diwrnod newydd (SDEC) yn Ysbyty Gwynedd yn sicrhau bod cleifion yn cael y gofal sydd ei angen arnynt yn y lle cywir ar yr adeg gywir.

24/08/20
Dweud eich dweud am yr uned iechyd meddwl newydd arfaethedig yn Ysbyty Glan Clwyd

Mae cynlluniau ar gyfer uned iechyd meddwl newydd i gleifion mewnol yn Sir Ddinbych yn awr ar gael i’w gweld i’r cyhoedd.

19/08/20
Penodi Jo Whitehead yn Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae Jo Whitehead wedi ei phenodi fel Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.

13/08/20
Goroeswr canser y fron yn annog eraill i beidio ag anwybyddu symptomau yn ystod y pandemig

Mae mam a gafodd driniaeth ar gyfer canser y fron yn ystod y pandemig COVID-19 yn annog eraill i beidio ag osgoi triniaeth yn ystod yr adeg ansicr hon.

03/08/20
Technoleg o'r radd flaenaf yn helpu i ganfod canser yr ysgyfaint yn gynnar

Mae technoleg newydd a fydd yn helpu i ganfod canser yr ysgyfaint yn ei gamau cyntaf bellach ar gael i gleifion ar draws Gogledd Cymru.

02/08/20
Cleifion ac ymwelwyr yn cael eu hannog i wisgo masgiau wrth ymweld â'r ysbytai yng Ngogledd Cymru

O yfory (dydd Llun, 3 Awst 2020) bydd yr holl gleifion ac ymwelwyr sy'n dod i'n hysbytai ledled Gogledd Cymru yn cael eu hannog i wisgo gorchudd wyneb neu fasg.