Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau Ansawdd Blynyddol

Ers 2013, mae'n rhaid i holl Fyrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau Cymru gynhyrchu Datganiad Ansawdd Blynyddol. Fel mae'r teitl yn ei awgrymu, mae'n canolbwyntio ar yr Agenda Ansawdd. Mae'n rhan bwysig o'n proses o wneud yn siŵr bod y gofal iechyd rydym yn ei ddarparu yn ddiogel ac yn dosturiol. Mae gan y Datganiad Ansawdd Blynyddol ddiben clir i ddynodi lle rydym yn mynd, ein llwybr i'r dyfodol ac mae'n gyfle i adolygu'r cynnydd a sicrhau ein bod yn diwallu anghenion ein poblogaeth. 

Mae Datganiad Ansawdd Blynyddol y Bwrdd Iechyd ar gael drwy’r ddolen ganlynol: 

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2019/20

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2018/19

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2017/18

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2017/18 - Atodiad

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2016/17

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2015/16 

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2015/16 - Dogfen Technegol

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2014/15

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2014/15 - Dogfen Technegol

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2013/14

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2013/14 - Dogfen Technegol

Datganiad Ansawdd Blynyddol 2012/13