Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Grŵp Cynghori Cyd-wasanaethau Gwasanaethau Cyhyrysgerbydol y Bwrdd Iechyd

Cylch gwaith y Grŵp Cynghori Cyd-wasanaethau Gwasanaethau Cyhyrysgerbydol y Bwrdd Iechyd yw sefydlu a chynnal grŵp gwasanaeth ar y cyd yn cynnwys yr holl randdeiliaid allweddol, darparwyr a defnyddwyr gwasanaeth i wneud cynllunio a chomisiynu gwasanaethau integredig yn fwy cadarn ar gyfer cyflyrau cyhyrysgerbydol cronig yng Ngogledd Cymru.

Mae’r grŵp hwn yn rhoi barn i’r Bwrdd Iechyd o ran cyfeiriad Strategol gwasanaethau Cyhyrysgerbydol o fewn cylch gwaith y Bwrdd Iechyd.

  • Mae Cyrsiau Iechyd a Lles am ddim ar gael yng Ngogledd Cymru i bobl sy’n byw â chyflyrau iechyd tymor hir a’u gofalwyr
  • Mae Tîm Lles Cymunedol Cyngor Conwy yn darparu cyngor, cefnogaeth, cyfleoedd a gwybodaeth i bobl hŷn sy’n byw yng Nghonwy i wella eu hiechyd a’u lles.

 

Rhagnodi Cymdeithasol

Gwybodaeth am Ragnodi Cymdeithasol yn eich ardal:

Mapio Tystiolaeth Rhagnodi Cymdeithasol 

 

Cynllun Cyfeirio at Ymarfer Corff Cenedlaethol

Mae gwybodaeth yn cynnwys taflenni a phosteri am y Cynllun Cyfeirio at Ymarfer Corff Cenedlaethol ar gael ar eu gwefan.

 

Cysylltiadau defnyddiol eraill