Neidio i'r prif gynnwy

Cyrsiau Iechyd a Lles

Mae Swyddfa Hunanofal BIPBC yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau iechyd a lles yn rhad ac am ddim i oedolion sy'n byw â chyflyrau iechyd hirdymor a gofalwyr mewn cymunedau ledled Gogledd Cymru.

Cyrsiau i unrhyw un sy'n byw gyda symptomau am 6 mis neu fwy

Cwrs Canser

Cyrsiau Gofalwyr

Cyrsiau Poen Cronig

Cwrs COPD

Cyrsiau Diabetes

Cwrs Byw'n Dda Wrth Weithio

Cyrsiau COVID Hir

Cyrsiau Iechyd Meddwl

Cyrsiau Byr Eraill

 

Cyswllt:

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Tim Hunanofal yng Ngogledd Cymru ar 03000 852280/852281 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

Yn awr gallwch drefnu eich lle ar un o’n cyrsiau iechyd a lles ar-lein.

Ein tudalen Facebook

 

Dolenni defnyddiol:

ARMA (Arthritis and Musculoskeletal Alliance; dolenni perthnasol)

Cerdyn Arwyddo MSK