Neidio i'r prif gynnwy
Dilynwch ni ar:

Cyrsiau Iechyd a Lles

Mae Swyddfa Hunanofal BIPBC yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau iechyd a lles yn rhad ac am ddim i oedolion sy'n byw â chyflyrau iechyd hirdymor a gofalwyr mewn cymunedau ledled Gogledd Cymru.

EPP Cymru

Bwriad cyrsiau EPP Cymru yw cynnal a gwella ansawdd bywyd trwy hunanreoli.  Mae'r cyrsiau yn ymwneud â dysgu sgiliau pwysig gan gynnwys rheoli eich symptomau, delio â straen, iselder a hunanddelwedd isel, datblygu sgiliau ymdopi, dysgu ffyrdd o ymlacio a bwyta'n iach a chynllunio at y dyfodol.

Calonnau Iach

Mae cwrs Calonnau Iach yn gwrs a gafodd ei gynllunio gan Sefydliad Prydeinig y Galon. Mae'n darparu gwybodaeth ar gyfer unrhyw unigolyn sydd â chlefyd cardiofasgwlaidd neu sydd â risg o'i ddatblygu, yn cynnwys cynyddu gweithgarwch corfforol, rhoi'r gorau i ysmygu, yfed alcohol yn ddiogel a gwybodaeth am ddeiet iach. Mae'r addysg strwythuredig hefyd yn gofyn i'r sawl sy'n cymryd rhan bennu nodau a rhoi cynlluniau newid yn eu lle i gymhwyso'r wybodaeth yn eu bywydau o ddydd i ddydd.

Cysylltu â Phobl

Mae’r cyrsiau hyn yn cynnwys Gwytnwch Emosiynol, Ymwybyddiaeth Hunanladdiad Cymuned, Ymwybyddiaeth am Hunan Niwed ac Ymateb i Hunan Niwed. 

Addysg Diabetes X-PERT

X-PERT Diabetes Educationis sy'n cael ei redeg gan weithwyr iechyd proffesiynol ar gyfer cleifion â diabetes math 2. Mae'n darparu gwybodaeth am hunan-reoli diabetes math 2 a'r triniaethau diweddaraf sydd ar gael. Mae hefyd yn rhoi cyfle i gyfranogwyr archwilio a mynd i'r afael â phroblemau sydd ganddyn nhw gyda diabetes.

5 Ffordd at Lles

Nod 5 Ffordd i Lles yw helpu pobl i weithredu i wella eu lles ac ymgorffori mwy o weithgareddau lles yn eu bywydau.

STANCE 

Mae STANCE ar gyfer unrhyw un sy'n byw gyda diabetes a'i nod yw darparu rhai 'offer' a gwybodaeth i chi i wella'ch gallu i reoli iechyd eich traed.

Camau Iach

Mae Camau Iach ar gyfer unrhyw un sy'n byw gyda chyflwr iechyd tymor hir neu sy'n gofalu am rywun sydd â chyflwr iechyd tymor hir a'i nod yw darparu'r 'offer' a'r wybodaeth i chi i wella'ch gallu i hunanreoli iechyd eich traed.

Hyder o ran Ymataliaeth

Cwrs sy'n addas ar gyfer unrhyw un sy'n byw gyda phroblemau ymataliaeth yw Hyder o ran Ymataliaeth a'i nod yw darparu ychydig o "offer" a gwybodaeth i wella eich gallu i reoli eich hun.

Cyflwyniad i Gofalu Andanaf I ar gyfer Gofalwyr (ItoLAM)

Mae ItoLAM yn gwrs rhagarweiniol i helpu gofalwyr i gynnal a gwella ansawdd eu bywyd trwy hunanreolaeth.

Cwrs Canser

 

 

 
Cyswllt:

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Swyddfa Hunanofal ar 03000 852 28003000 852 281 neu e-bostiwch eppcymru.bcuhb@wales.nhs.uk.

Yn awr gallwch drefnu eich lle ar un o’n cyrsiau iechyd a lles ar-lein.

Ein tudalen Facebook

Dolenni defnyddiol:

Grwp Cyfeiriol Cleifion Diabetes Cymru

ARMA (Arthritis and Musculoskeletal Alliance; dolenni perthnasol)

Cerdyn Arwyddo MSK