Neidio i'r prif gynnwy

ARMA (Arthritis and Musculoskeletal Alliance; dolenni perthnasol)

ARMA yw'r corff ymbarél sy'n darparu cydlais ar gyfer y gymuned arthritis a chyhyrysgerbydol yn y DU.

Gyda'i gilydd mae ARMA a'i sefydliadau aelod yn gweithio i wella ansawdd bywyd ar gyfer 10 miliwn o bobl yn y DU gyda'r cyflyrau hyn, Mae arthritis ac anhwylderau cyhyrysgerbydol (MSD) yn anhwylderau'r cymalau, esgyrn a chyhyrau, gan gynnwys poen cefn, yn ogystal â chlefydau awtoimiwnedd anghyffredin.

Mae ganddynt 33 sefydliad sy’n aelod ar hyn o bryd, sy'n amrywio o grwpiau cefnogi arbenigol ar gyfer clefydau prin i elusennau ymchwil mawr a chyrff proffesiynol cenedlaethol. Mae gan wefan ARMA wybodaeth am ein haelodau a'r gefnogaeth sydd ar gael. 

Cyfeirio - Arolwg

Byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn cymryd dau funud o'ch amser i ateb ein holiadur arolwg cyfeirio

Gwybodaeth ddefnyddiol arall

Gwybodaeth am ragnodi cymdeithasol, y cynllun Cenedlaethol cyfeirio at ymarfer, y Ganolfan Arwyddo, Golwg a Sain a mwy yn yr adran hon

Grwpiau cefnogi lleol

Adnoddau

Manylion Cyswllt ARMA

Cyfeiriad: Bride House, 18-20 Bride Lane, London EC4Y 8EE

Rhif ffôn: 0203 856 1978 ar gyfer adnoddau cynhwysfawr  ARMA DU, gwybodaeth aelodaeth, datblygiadau a newyddion.

E-bost: nwarma@hotmail.com ar gyfer cylch gorchwyl, cofnodion cyfarfodydd a gwybodaeth gyffredinol am Grŵp Rhwydwaith ARMA Gogledd Cymru.

Facebook: North Wales ARMA Network Facebook page

Mae cyflyrau'n cynnwys: Arthritis, Arthritis Rhewmatoid, Lupus, Osteoporosis, Poen Cefn, Fibromyalgia, Cyhyrsgerbydol, Ehlers Danlos, Scleroderma,Raynauds, Gowt, Polymyalgia rhewmatig, Arthritis Soriatig, Gorsymudedd a Ankylosing Spondylitis.